مای سیویل
نظرتان در مورد این پلان چیست؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: ترسیم نقشه های اتوکد AutoCad (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-AutoCad)
+---- انجمن: دانلود نقشه های اتوکد (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF)
+----- انجمن: نقشه ساختمان با متراژ 101 الی 200 متری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98-101-%D8%A7%D9%84%DB%8C-200-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C)
+----- موضوع: نظرتان در مورد این پلان چیست؟ (/Thread-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F)نظرتان در مورد این پلان چیست؟ - kazemdanesh - 1398/1/16

سلام. نظرتان در مورد پلان دو واحدی زیر چیست؟


[تصویر:  hrn9_11111.jpg]