مای سیویل
مش بندی یا divide کردن - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی و آنالیز سازه بتنی و فلزی با Csi Sap2000 (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Csi-Sap2000)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Sap2000 (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Sap2000)
+---- موضوع: مش بندی یا divide کردن (/Thread-%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-divide-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86)مش بندی یا divide کردن - aliavat - 1398/4/17

با سلام
مهندسین عزیز برای مش بندی در sap در قسمت divide area دو دیواره کنار هم هستند که هر کاری میکنم امتداد مش بندی در مرز مشترک بین اونها در یک امتداد نیستند و هر دو باهم به دلیل اینکه یکی مستطیل و اون یکی ذوذنقه است وجود نداره وقتی هم که تک تک مش بندی میکنم در یک امتداد نیستند راه حل مش بندی المانها به طوری که همه جوینتها در یک راستا باشند چیه