مای سیویل
Etabs 2016 ارورهای آنالیز سازه بتنی در ایتبس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: پروژه های عمرانی (فولاد،بتن،راه،متره و....) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%8C%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88)
+--- انجمن: پروژه سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--76)
+---- موضوع: Etabs 2016 ارورهای آنالیز سازه بتنی در ایتبس (/Thread-etabs-2016-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3)ارورهای آنالیز سازه بتنی در ایتبس - حسین اسلامی - 1398/5/26

بعد از چک کردن مدل و نداشتن هیچگونه اروری مدل را آنالیز کردم که با ارورهای زیر مواجه شدم :
  • The structure is unstable orr ill-conditioned Check the structure carefully for 
inadequate support conditions , or
one or more internal mechanism , or
zero or negative steffness properties , or
extremely large steffness properties , or
buckling due to p-delta or geometrric nonlinearity , or
a frequency shift (if any) onto a natural frequncy
مورد اول که مربوط به تکیه گاه ها است را بررسی کردم اما بقیه ارورها را نمی دانم از کجا باید بررسی کنم.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
در ضمن در پروژه با توجه به ارتفاع زیاد از تحلیل دینامیکی استفاده شده است.