مای سیویل
دانلود دیتیل جزئیات اجرای ستون فلزی ضد حریق با گچ پیش ساخته ( به صورت اتوکد ) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: بانک نقشه های اتوکدی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF%DB%8C)
+--- انجمن: بلوک های آماده اتوکد (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF)
+---- انجمن: دیتیل مربوط به سازه فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- موضوع: دانلود دیتیل جزئیات اجرای ستون فلزی ضد حریق با گچ پیش ساخته ( به صورت اتوکد ) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DA%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF)دانلود دیتیل جزئیات اجرای ستون فلزی ضد حریق با گچ پیش ساخته ( به صورت اتوکد ) - فرشاد امن خانی - 1399/3/16

...


دانلود دیتیل جزئیات اجرای ستون فلزی ضد حریق با گچ پیش ساخته ( به صورت اتوکد )
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[تصویر:  cdtq12gbfbt7mlt4k6ju.gif]