مای سیویل
دانلود جزوه کامل کنترل خیر دال بتنی در SAFE V12 (دکتر سعید ضیاالحق) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی پی و دالهای بتنی با نرم افزار Csi Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Safe)
+---- انجمن: آموزش طراحی پی و دال بتنی با Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Safe)
+---- موضوع: دانلود جزوه کامل کنترل خیر دال بتنی در SAFE V12 (دکتر سعید ضیاالحق) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-SAFE-V12-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82)دانلود جزوه کامل کنترل خیر دال بتنی در SAFE V12 (دکتر سعید ضیاالحق) - فرشاد امن خانی - 1399/4/26

...


دانلود جزوه کامل کنترل خیر دال بتنی در SAFE V12 و ورژن های بالاتر طبق آیین نامه ACI با اعمال تمام جزییات جهت طراحی بهینه (دکتر سعید ضیاالحق)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  y21ma6gtcjdct20e8gu4.gif]