مای سیویل
سوال در مورد نحوه محاسبه مرکز سختی قاب خمشی همراه با دیوار برشی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--101)
+---- موضوع: سوال در مورد نحوه محاسبه مرکز سختی قاب خمشی همراه با دیوار برشی (/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C)سوال در مورد نحوه محاسبه مرکز سختی قاب خمشی همراه با دیوار برشی - metty - 1391/9/18

سلام

فیلم آموزش LSF

(این پست توسط moji110 ارسال شده است)

برای دانلود به لینک زیر برید/
http://www.icivil.ir/omran/other/cat-7/-lsf.php