مای سیویل
طراحی دستی تیر کنسول - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: پروژه های عمرانی (فولاد،بتن،راه،متره و....) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%8C%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88)
+--- انجمن: پروژه سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--76)
+---- موضوع: طراحی دستی تیر کنسول (/Thread-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84)طراحی دستی تیر کنسول - amirdeejay - 1391/9/19

دوستان سلام

من میخواستم روند طراحی تیر کنسول بتنی را به صورت دستی بدونم

مدتی هست که از کتاب دور بودم ، برای همین فراموش کردم که روند و چارت طراحی یک تیر کنسول بتنی به چه صورت هست.

من توی ایتبس مدل کردم تیر رو ، با رعایت کامل مسائل آیینامه ای و بار زلزله قائم . اما برای اطمینان میخوام دستی طراحی کنم

آیا از دوستان کسی فلوچارتی برای طراحی تیر کنسول بتنی داره که به من کمک کنه ؟÷

واقعا به کمکتون نیاز دارم...

ممنونم


RE: طراحی دستی تیر کنسول - admin - 1391/9/19

(1391/9/19 ، 10:52 صبح)amirdeejay نوشته است: دوستان سلام

من میخواستم روند طراحی تیر کنسول بتنی را به صورت دستی بدونم

مدتی هست که از کتاب دور بودم ، برای همین فراموش کردم که روند و چارت طراحی یک تیر کنسول بتنی به چه صورت هست.

من توی ایتبس مدل کردم تیر رو ، با رعایت کامل مسائل آیینامه ای و بار زلزله قائم . اما برای اطمینان میخوام دستی طراحی کنم

آیا از دوستان کسی فلوچارتی برای طراحی تیر کنسول بتنی داره که به من کمک کنه ؟÷

واقعا به کمکتون نیاز دارم...

ممنونم
فلوچارت خاصی ندارد .
1- ابتدا بار مرده و زنده و بار قائم زلزله را محاسبه کنید ( البته لنگر ناشی از نیروی زلزله هم دخیل است که می توانید از آن چشم پوشی کنید )
2- سهم بار رمده و زنده وارده به تیر را مشخص کنید . که به صورت گستره باید به طره اعمال شود .
3- لنگر ناشی از بار مرده و زنده را محاسبه و سپس مطالبق ترکیب بارهای حدی نهایی این دو را ترکیب کنید .1.25D + 1.5L
4- بار قایم زلزله را در این دو لنگر مشارکت دهید و ببینید در کدام حالت بحرانی می شود .
5- حال با توجه به مقدار لنگر بدست آمده از روابط بتن می توانید ابعاد مقطع را به عنوان حدس اولیه تخمین بزنید .
6- بعد از مشخص شدن ابعاد مقطع ، با رعایت مقطع بالانس و بدست آوردن Ro بالانس مقدار آرماتور بالانس را محاسبه کنید .
7- چون بار قائم زلزله دارید پس حتما به آرماتور فشاری که در پایین مقطع قرار میگیرد نیاز دارید . پس مقطع شما دوبله آرمه می باشد و باید از روابط دوبله آرمه استفاده کنید .
8- بعد از مشخص شدن مقطع حال نوبت به محاسبه ظرفیت مقطع و مقایسه با لنگر وارده می باشد . اگر جوابگو بود فبها و اگر جوابگو نبود باید ابعاد مقطع را افزایش دهید .
9- سپس به کنترل برش و محاسبه مقدار آرماتور برشی ( خاموت ) اقدام کنید .
10- اگه خواستید در جهت اطمینان پیچش را هم کنترل کنید ولی گمان نمیکنم برای طره ها نیاز باشید