مای سیویل
قاب بتنی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Etabs)
+---- موضوع: قاب بتنی (/Thread-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)انتخاب خودکار مقاطع بتنی در etabs - eftekhary2010 - 1391/9/26

چگونه میتوانیم مقاطع بتنی که ساختیم را در auto select listقرار بدهیم
2 - برای اینکه ابعاد بتنی را طراحی کنیم ابعادی که در اجراداریم راکسی اطلاعی دارد؟
باتشکر


قاب بتنی - eftekhary2010 - 1391/9/26

یک سوال دیگر انکه وقتی که در یک قاب یک دهانه یک طبقه ابعاد تیر نسبت به ستون بزرگ باشد ایا در سختی اتصال تاثیر می گذارد؟؟؟ چگونه؟RE: انتخاب خودکار مقاطع بتنی در etabs - فرشاد امن خانی - 1391/9/26

تا اونجایی که میدونم لسیت خودکار یا همون auto select list عضو ها رو بر اساس تنش وارده انتخاب میکنه و این نکته تنها در سازه ی فلزی قابلیت اجرا شدن رو داره
در سازه های بتنی خود مقطع بتن توی طراحی حرف اول رو میزنه و فولاد نقش مکمل داره در حالی که طرفیت تنشی رو ایتبس برای فولاد در نطر میگیره و نمی تونید از امکان auto select list برای لیست خودکار استفاده کنید

لازم به توضیح هست که در طراحی سازه ی بتنی ابتدا مقدار دریفت drift کنترل میشه که رابطه ی مستقیم با ابعاد ستون داره و هیچ ارتباطی با مقدار آرماتور تیر و ستون نداره و بعد از کنترل دریف باید مقدار آرماتور لازم هم کفایت کنند

برای اطلاعات بیشتر تایپیک زیر رو مطالعه کنید بحث check , design

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-6-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87?pid=5084#pid5084