مای سیویل
پروژه شماره 3درس اجزا محدود بهمراه فایلهای متلب . آباکوس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: پروژه های عمرانی (فولاد،بتن،راه،متره و....) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%8C%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88)
+--- انجمن: سایر پروژه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--205)
+---- موضوع: پروژه شماره 3درس اجزا محدود بهمراه فایلهای متلب . آباکوس (/Thread-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3)پروژه شماره 3درس اجزا محدود بهمراه فایلهای متلب . آباکوس - masoudkhoshtip - 1391/9/30

در این پروزه به تحلیل یک برج خرپایی همراه با نرم افزار های متلب و آباکوس پرداخته شده است.

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=508ee970b1f003dd7010aa7a5ce00c83

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=d9ad37e534eed1f438c880e67e03be13

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=2b59b93fe3366f2cab3193b4d680a3cd

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=03063f1d4058fb287f776095ada87242

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=4ae9768bc0cf1124bee197b879c85330

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=f94b11eee44b37ffdd173cc420e6ddb5

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=8a6e866f5dccf2367ff6117dd6c732a1

منبع :گروه مهندسی آموزشی سازه ۲۰۰۰

http://www.saze2000.blogfa.com