مای سیویل
لغات و حل تمرینات درس زبان تخصصی مهندسی عمران (درس 1 تا 13) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود کتاب و جزوه های درسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: لیست دروس (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+---- انجمن: زبان انگلیسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
+---- موضوع: لغات و حل تمرینات درس زبان تخصصی مهندسی عمران (درس 1 تا 13) (/Thread-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-1-%D8%AA%D8%A7-13)لغات و حل تمرینات درس زبان تخصصی مهندسی عمران (درس 1 تا 13) - moji110 - 1391/12/30

[تصویر:  4b8u1o0n8feajhj6djl0.png]

[تصویر:  46sr2f6ecriq8w4n019b.png]