مای سیویل
جزوه درس زبان تخصصی دانشگاه تهران - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود کتاب و جزوه های درسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: لیست دروس (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+---- انجمن: زبان انگلیسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
+---- موضوع: جزوه درس زبان تخصصی دانشگاه تهران (/Thread-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)جزوه درس زبان تخصصی دانشگاه تهران - فرشاد امن خانی - 1392/1/4برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  7wnkb4gj252ezwxxdiul.gif]

[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)