مای سیویل
یک سوال فوری در مورد بدست آوردن سختی در زلزله - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود کتاب و جزوه های درسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: لیست دروس (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+---- انجمن: مهندسی زلزله (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87)
+---- موضوع: یک سوال فوری در مورد بدست آوردن سختی در زلزله (/Thread-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87)یک سوال فوری در مورد بدست آوردن سختی در زلزله - rock4fun - 1392/2/1

با سلام
دوستان من یک سوال در مورد سختی قابها در درس اصول مهندسی زلزله دارم

سوال: در سازه های صنعتی ممکن است حالتی متفاوت از سازه های مسکونی داشته باشیم و سختی معادل سازه صنعتی را میتوان با توجه به سختی هر سلول محاسبه نمود مطلوبست سختی معادل (Keq)

شکل مساله را هم پیوست کردم و هم در لینک زیر گذاشتم

[تصویر:  u9647_untitled.bmp]

منتظر پاسختون هستم
با تشکر فراوان


RE: یک سوال فوری در مورد بدست آوردن سختی در زلزله - ناديا ت - 1392/4/6

سلام
فكر كنم بايد سختي هر قسمتو جدا حساب كرد سپس با هم جمع كنيم يعني :
براي k1 و k2 ميشود (k1 * k2)/(k1 + k2 ) = سختي قسمت اول
و براي k3 و k4 و k5 ميشود : سختي قسمت دوم /1 = (1k3) + (1/k4) + (1/k5)
وسختي كل ميشود سختي قسمت اول + سختي قسمت دوم + k6