مای سیویل
سبقت مقاوم سازي مسکن روستايي از مناطق شهري - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: اخبار (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: اخبار مربوط به عمران (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86)
+---- موضوع: سبقت مقاوم سازي مسکن روستايي از مناطق شهري (/Thread-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A)سبقت مقاوم سازي مسکن روستايي از مناطق شهري - keiivan - 1392/2/4

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد فاطمي عقدا گفت: در مناطق روستايي به دليل اينکه مشکل چند مالکي و آپارتمان نشيني وجود ندارد مراحل اداري و کاري نوسازي و مقاوم سازي مسکن به سرعت اجرا مي شود اما در مناطق شهري هماهنگي ساکنان يک مجتمع آپارتماني و همچنين شرايط محيطي و محلي زمان بر است و هزينه ساخت و ساز را هم بيشتر مي کند.
وي اعلام کرد: حدود 10 تا 11 ميليون نفر در بافت هاي فرسوده و محيط هاي ناکارآمد شهري زندگي مي کنند و بايد براي نوسازي و مقاوم سازي مسکن اين بخش از جامعه برنامه ريزي جدي صورت گيرد.
فاطمي عقدا گفت: با توجه به تنوع بلاياي طبيعي در کشور بايد براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري متناسب با هر منطقه و محله برنامه ريزي ويژه اي صورت گيرد و انگيزه هاي اقتصادي نيز افزايش يابد.
وي فرايند نوسازي بافت هاي فرسوده را در سال هاي اخير بسيار پر دستاورد خواند و افزود: اين روند همچنان بايد ادامه يابد.
به منظور نوسازي بافت‏هاي فرسوده و نابسامان شهري در ايران بيش از 72 هزار هكتار از اين نوع بافت‏ها شناسايي شده است که با حمايت‏هاي دولت انجام مي گيرد و بيش از 10 ميليون نفر را زير پوشش قرار مي‏دهد.
تاكنون، 55 هزار هكتار آن به مرحله اجرا رسيده و بالغ بر 600 هزار واحد مسكوني در آن‏ها احداث شده است.
در سال هاي افزايش سهم مسكن بادوام از كل موجودي مسكن كشور، مقاوم‏سازي مسكن روستايي و بهسازي واحدهاي موجود در بافت‌هاي فرسوده شهري مورد تأكيد برنامه‌هاي مسكن و شهرسازي بوده است.
واحد هاي خسارت ديده در سوانحي چون سيل و زلزله با تلاش وزارت راه وشهرسازي به صورتي مقام بازسازي مي‏شود.
امسال به دويست هزارمسکن در بافت هاي فرسوده شهري تسهيلات ويژه نوسازي و بهسازي پرداخت مي شود .
تسهيلات نوسازي مسکن در اين بافتها 30 ميليون تومان شده که مشوق خوبي است و شهرداري ها نيز با تراکم تشويقي و تخفيف هاي 5 درصدي شرايط خوبي ايجاد مي کنند./س