مای سیویل
جدول اشتال با قابلیت های ویژه وامکان محاسبه مشخصات هندسی مقاطع دلخواه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: نرم افزار های مکمل (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84)
+---- انجمن: دانلود نرم افزار های مکمل (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84)
+---- موضوع: جدول اشتال با قابلیت های ویژه وامکان محاسبه مشخصات هندسی مقاطع دلخواه (/Thread-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87)جدول اشتال با قابلیت های ویژه وامکان محاسبه مشخصات هندسی مقاطع دلخواه - فرشاد امن خانی - 1391/2/28

جدول اشتال با قابلیت های ویژه وامکان محاسبه مشخصات هندسی مقاطع دلخواه

( به ویژه مقاطع BOX)

SectionData

برنامه روی ویندوز Xp قابل اجرا می باشد

به حجم 2.64 مگابایت

در فرمت اجرایی (exe)


دانلود
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)