مای سیویل
سیل شدید در اروپا و تخلیه باغ وحش پراگ (عکس) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: اخبار (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+---- موضوع: سیل شدید در اروپا و تخلیه باغ وحش پراگ (عکس) (/Thread-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3)سیل شدید در اروپا و تخلیه باغ وحش پراگ (عکس) - keiivan - 1392/3/13

در پی سیل شدید در اروپا 5 تن کشته و هزاران نفر تخلیه شدند و شهرهای کشورهای آلمان و جمهوری چک را 5 متر آب برا گرفت و حیوانات باغ وحش پراگ به نقاط بلندتر منتقل شدند.