مای سیویل
طراحی پی تبلو تبلیغاتی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی پی(فونداسیون) و دال بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--135)
+---- موضوع: طراحی پی تبلو تبلیغاتی (/Thread-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C)طراحی پی تبلو تبلیغاتی - amir.ka - 1392/5/7

با سلام بنده پی یک تابلوی تبلیغاتی طراحی نموده ام. در محاسبه تعداد بولتها و قطر آنها می خواستم آیا تعداد میل مهاری که بدست اورده ام برای کل صفحه پای ستون است یا یک طرف صفحه؟صفحه پای ستون مستطیل می باشد.


RE: طراحی پی تبلو تبلیغاتی - mehdipanahi - 1392/5/7

بستگی به طرح شما دارد. اگر از لنگری استفاده کرده اید که یکطرف صفحه به کشش می افتد، بولت مربوط به سمت مخالف تار خنثی می باشد(یکطرف آن). و مجددا جهت لنگر عکس شده که بولتهای سمت مقابل را بدست می دهد.