مای سیویل
آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/forum-95.html)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/forum-127.html)
+---- انجمن: بارگذاری سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/forum-158.html)
+---- موضوع: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف (/thread-5281.html)

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - farshidx - 1393/2/28

با تشکر از شما خواهش میکنم.
بله تفاوت ها مشهود هست.


RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - sd70 - 1393/2/29

آیا آیین نامه ACI318-02 مورد تایید نظام مهندسی هست؟ در کل نظام مهندسی استفاده از چه آیین نامه هایی رو برای طراحی سازه های بتنی پیشنهاد میکنه؟
(من خودم چک کردم آیین نامه ACI318-02 و CSA-94 تقریبا نتایج مشابهی داشتن اما ACI318-99 ستون ها رو دست بالا محاسبه میکرد)


RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - کیوان بابایی - 1393/2/29

سلام

ایین نامه انتخابی بستگی به طراح سازه دارد البته در بعضی استانها نظام سختگیرانه تر عمل می کند ، ایین نامه های آمریکا همانند 08 و 99 و همچنین ایین نامه کانادا بیشترین کاربرد را دارند.

شرایط گفته شده صحیح است .


RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - کیوان بابایی - 1393/3/3

باسلام

خیلی از کاربران در مورد ترکیبات بار طراحی دیوار حائل سوال داشتند به همین جهت این توضیحات را در این تاپیک قرار خواهم داد .

حالت بارها در دیوار حائل :

در طراحی دیوار حائل دو گونه بار را خواهیم داشت : 1- بار فشاری خاک در حالت استاتیکی ( ساکن ) 2- بار فشار خاک در حالت دینامیکی ( محرک )

* فشار مربوط به حالت دینامیکی مرتبط است به افزایش یافتن فشار خاک در هنگام زلزله که از روابط مکانیک خاک ( مونونوبه - اوکابه ) محاسبه می شود

در ترکیب بارهای زیر از حالت بارهای با نامهای زیر استفاده می نمائیم .

1- فشار خاک در حالت ساکن -----» P

2- فشار خاک در حالت محرک -----» N

ترکیب بارای طراحی دیوار حائل :

* ترکیب بارهای طراحی دیوار حائل تفاوتی با دیگر ترکیب بارها متناظر سازه نخواهد داشت در واقع با ایجاد حالت بار های بالا باید این مقدار را براساس ضریب حالت بار مربوط به فشار خاک برحسب ایین نامه انتخابی در نظر گرفت .

در حالت کلی ترکیب بارها به صورت زیر خواهند بود .

دسته اول : ترکیب بارهای ثقلی ( بار مرده + زنده + بار فشار خاک در حالت ساکن )
دسته دوم : ترکیب بار ثقلی ( بارمرده + بار زلزله )
دسته سوم : ترکیب بار ثقلی در حالت کلی + ترکیب بار زلزله در حالت کلی ( بار مرده + بار فشار خاک در حالت ساکن + بار زلزله اصلی + بار فشار خاک در حالت محرک )

* با توجه به ترکیب بارهای زیر و توضیحات بالا مشخص است که حالت بار زلزله که در ایین نامه با نام ( H ) معرفی شده اند یکبار در حالت بارثقلی بدون دخالت زلزله می باشند ( دسته اول ) و در ترکیب بعدی با دخالت بار ثقلی و زلزله می باشند در اینصورت باید فشار خاک در هر دو حالت در نظر کرفته شود ( حالت سوم )

DL + LL + P

DL + P

( DL + LL + ( Ex , Ey

( DL + P + ( Ex , Ey ) + ( Nx , Ny


* ترکیب بار فوق فقط در حالت سرویس برای اشنایی باروند کار و غیر قابل استفاده مستقیم می باشد .

* در ترکیب بار فوق اثر زلزله به صورت رفت و برگشتی ( ± ) و 30 درصد جهت متعامد و همچنین ضریب زلزله در حالت حدی و تنش مجاز براساس آیین نامه گراهی براساس ارسالهای گذشته همین تاپیک تکمیل گردد .

مطابق آیین نامه آمریکا داریم :

[تصویر:  ntm6yud0zl3imnudfx8k.jpg]

* در تصویر فوق مشخص است ضریب حالت بار فشار خاک برابر است با 1.6

مطابق آیین نامه ایران ( مبحث نهم ) داریم :

[تصویر:  bh5oyljt9xoge5mwpzdi.jpg]

* در تصویر مشخص است ضریب حالت بار فشار خاک برابر است با 1.5


نتیجه گیری : ابتدا براساس آیین نامه وجود فشار خاک ( H ) و همچنین ضریب مربوطه را مشخص می کنم و براین اساس که فشار خاک ( H ) در کدام دسته ترکیب بار قرار دارد ( بار ثقلی یا ساکن ، بار محرک یا زلزله ، تحت حالت بار کلی ) بار های فشار خاک در حالت ساکن و محرک ( P , N ) را اضافه می نمائیم .


RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - صفرکیلومتر - 1393/3/3

سلام
وقتی دیوار حایل استفاده میشه تراز پایه زلزله روی دیوار فرض میشه پس آوردن اثر بار های زلزله در ترکیب بارهای دیوار حایل چه توجیهی دارد؟RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - کیوان بابایی - 1393/3/3

(1393/3/3 ، 04:44 عصر)صفرکیلومتر نوشته است: سلام
وقتی دیوار حایل استفاده میشه تراز پایه زلزله روی دیوار فرض میشه پس آوردن اثر بار های زلزله در ترکیب بارهای دیوار حایل چه توجیهی دارد؟

سلام

مفهوم فشار جانبی خاک، برای برآورد میزان فشار جانبی وارده (عمود بر فشار جاذبه زمین) از سوی خاک بر سازه‌است. این تنش معمولا بر دیوارهای حائل وارد می‌شود. ضریب فشار جانبی خاک K برابر است با نسبت فشار جانبی (افقی) به فشار عمودی، برای خاک‌های چسبنده (K=σh/σv). سه نوع ضریب فشار جانبی وجود دارد: فشار در حالت ساکن، فشار محرک و فشار مقاوم. فشار در حالت سکون زمانی است که هنوز هیج آشفتگی در خاک ایجاد نشده‌است. فشار محرک زمانی اتفاق می‌افتد که دیوار در اثر فشار جانبی وارده از خاک دور می‌شود و در اثر کاهش تنش جانبی می‌تواند باعث گسیختگی برشی شود. فشار حالت مقاوم زمانی است که دیوار به خاک فشار وارد می‌کند و به سمت آن هول داده می‌شود و اگر میزان این تنش وارده خیلی زیاد شود ممکن است باعث گسیختگی در تودهٔ خاک شود.

کل سطح کره زمین دارای 6 صفحه اصلی و همچنین صفحات محدود دیگر می باشد که در اثر حرکت آن به صورت اصطکاکی ( لمس صفحات برهم ) دچار زلزله خفیف می گردد ولی در صورتی که دو صفحه در اثر حرکت برهم فشار ایجاد می کنند این فشار با اینرژی زیادی خواهد بود که یکباره آزاد می گردد این باعث زلزله متوسط تا شدید خواهد شد .

توضیحات بالا نشان دهنده این است که درست است ما شتاب ایجاد شده از مواج سطحی زلزله به نیرو تبدیل کرده و طرح سازه را انجام خواهیم داد اما تئوری زلزله و فشار خاک بر اساس نظریه هاو مفاهیم ژئوتکنیکی متفاوت از گفته شما خواهد بود . در واقع درست ما زلزله را به تراز بالاتر تاثیر داده ایم اما در طبیعیت این انرژی زلزله وجود دارد و در اثر وقوع زلزله م یتواند باعث ازدیاد فشار خاک پشت دیوار حائل در ارتفاع گردد .

پاینده باشید
RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - ali2002 - 1393/4/19

سلام آقای فلاح لطفآ ترکیب بارهای آیین نامه csa 94 را قرار می دهیدRE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - حمید فلاح منش - 1393/4/19

سلام
با ضریب رفتار تنش مجاز برای csa94
1.25dl
1.25dl+1.5ll
dl+0.5ll+1.4el
برای طراحی با آیین نامه کانادا معمولا معادل سازی با مبحث نهم صورت میگیره و ترکیب بارهای زیر اعمال میشه
1.25dl+1.5ll
dl+1.2ll+1.2el


RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - کیوان بابایی - 1393/4/19

ترکیب بارهای مبحث نهم و کاربرد در طراحی با آیین نامه کانادا .

[تصویر:  o5jfil2nbyb6m3zl7wkf.jpg]


RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - ali2002 - 1393/4/19

سلام با تشکر از مهندس فلاح و مهندس بابایی عزیز،
با عرض پوزش 4 تا سوال داشتم
1 مهندس بابایی اون ضریب 0.7 که در بارهای زلزله که ضرب شده از کجا اومده؟
2 در ایین نامه csa94 ترکیب بار p-ذلتا چگونه است؟
3 اگر از ایین نامه aci هم استفاده کنیم باید همین ترکیب بارهای مبحث 9 را قرار بدیم یا نه از همون ترکیب بارهای خودش یعنی 1.4d+1.7L استفاده کنیم؟
4 آیا نظام مهندسی تهران آیین نامه csa94 را قبول می کنه یا نه؟
التماس دعا