مای سیویل
فراخوان جایزه ی معماری میرمیران 93 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: اخبار (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: سمینارهاو فراخوان ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: فراخوان جایزه ی معماری میرمیران 93 (/Thread-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-93)فراخوان جایزه ی معماری میرمیران 93 - shadi13 - 1392/9/24

هشتمین دوره مسابقه معماری میرمیران با موضوع «معماری و سینما»
مهلت تحویل طرح‌ها به دبیرخانه بنیاد: حداکثر تا ساعت 17 روزچهارشنبه 13 بهمن ماه 92
زمان داوری طرح‌ها: روز شنبه و یکشنبه، سوم و چهارم اسفندماه92
اعلام نتایج داوری و اهدا جوایز نیز به روال گذشته: سوم اردیبشهت ماه 93 مقارن با روز معمار، در خانۀ هنرمندان
http://www.mirmiran-arch.org/fa/Content.aspx?NId=161


[تصویر:  3phjl2dmgwh9qk5kj.jpg]