مای سیویل
نقشه های سازه و فونداسیون سوله با دهانه15 متر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: ترسیم نقشه های اتوکد AutoCad (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-AutoCad)
+---- انجمن: دانلود نقشه های اتوکد (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF)
+----- انجمن: نقشه های متفرقه (سازه،سوله،مخزن و....) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%8C%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%88)
+----- موضوع: نقشه های سازه و فونداسیون سوله با دهانه15 متر (/Thread-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8715-%D9%85%D8%AA%D8%B1)نقشه های سازه و فونداسیون سوله با دهانه15 متر - jvd.noorizadeh - 1392/10/2

خواهشمند است در صورت امکان نقشه های سازه ای سوله با دهانه 15 متر و فونداسیون را آپلود یا ایمیل بزنید .
متشکر از سایت بسیار عالی و پر محتوایتان .