مای سیویل
متون انگلیسی تخصصی عمران ارائه جهت درس زبان تخصصی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود کتاب و جزوه های درسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: لیست دروس (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+---- انجمن: زبان انگلیسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
+---- موضوع: متون انگلیسی تخصصی عمران ارائه جهت درس زبان تخصصی (/Thread-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)متون انگلیسی تخصصی عمران ارائه جهت درس زبان تخصصی - MOSSAYEB - 1392/12/23

درس زبان تخصصی

تعداد 26 فایل
http://s5.picofile.com/file/8116827342/Maghalat_English.rar.html

[تصویر:  jr7kmblbaoryocju7kj.gif]