مای سیویل
تیرچه بلوک - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--127)
+---- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--202)
+---- موضوع: تیرچه بلوک (/Thread-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9)تیرچه بلوک - Nassim21 - 1393/2/14

با سلام
در دتایل های تیرچه برای مشخص کردن فاصله ی ارماتور خرپایی قسمتی که از انتها به فاصله ی
را دوبل می گیرن به چه علت هست ؟ همیشه هر دو طرف به همین مقدار رو دوبل اجرا می کنن؟!!ا l/4


RE: تیرچه بلوک - کیوان بابایی - 1393/2/14

سلام

چه فاصله ای مدنظر شما هست ؟

عوض خرپایی یا قطری یا به صورت تک اجرا می شود و یا براثر بار وارده به صورت مضاعف ایجاد می گردد . عضو مهاری خرپا از ارماتورهای کف به آرماتور فوقانی متصل می گردند . تصاویر آن در بند 2-3-2-1 -2 نشریه 543 آمده است .

پاینده باشید
RE: تیرچه بلوک - Nassim21 - 1393/2/14

عکس رو ضمیمه کردم
منظورم اون قسمتی هست که نوشته
L/4


RE: تیرچه بلوک - کیوان بابایی - 1393/2/14

سلام

این فاصله به دلیل برش زیاد می باشد که این مقدار را دوبل گرفته است تا در برابر برش مقاومت بیشتری داشته باشد .

باز اگر ابهامی داشتید در خدمتتون هستم