مای سیویل
سوال ازبدست اوردن فاصله برشگیرها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--127)
+---- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--202)
+---- موضوع: سوال ازبدست اوردن فاصله برشگیرها (/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7)سوال ازبدست اوردن فاصله برشگیرها - sazandeh - 1393/3/11

سوال ازبدست اوردن فاصله برشگیرهادرتیرکامپوزیت؟


RE: سوال ازبدست اوردن فاصله برشگیرها - کیوان بابایی - 1393/3/11

سلام

به بند 10 -2-8-7-2 قسمت ( پ ) و بند 10 -2- 8- 7-8 مبحث دهم چاپ 92 رجوع کنید .