مای سیویل
نحوه اتنظیمات و مدل کردن درآیین نامه AISC برای طراحی سازه فولادی با بدبند EBF - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--44)
+---- انجمن: آموزش استفاده از سایت مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84)
+---- موضوع: نحوه اتنظیمات و مدل کردن درآیین نامه AISC برای طراحی سازه فولادی با بدبند EBF (/Thread-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-AISC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF-EBF)نحوه اتنظیمات و مدل کردن درآیین نامه AISC برای طراحی سازه فولادی با بدبند EBF - ah13622000 - 1393/3/15

از دوستان خواهش میکنم تجربیات و نکات مورد نظرشان را در مورد آیین نامه AISC برای طراحی سازه فولادی با بادبند واگرا بیان کنند