مای سیویل
دانلود پاورپوینت آشنایی با ضوابط طراحی انواع پی ها (رضا صبوری ) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی پی(فونداسیون) و دال بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)
+---- انجمن: نکات آموزشی و طراحی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C--134)
+---- موضوع: دانلود پاورپوینت آشنایی با ضوابط طراحی انواع پی ها (رضا صبوری ) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C)دانلود پاورپوینت آشنایی با ضوابط طراحی انواع پی ها (رضا صبوری ) - فرشاد امن خانی - 1393/4/7

.........

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[تصویر:  rvztiof1sbd6pmbyw5v3.gif]

[تصویر:  w4bi4y9kt7six2axhp36.gif]
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)