مای سیویل
دانلود جزوه طراحی دال دو طرفه و یکطرفه دارای تیر به روش ضرایب لنگر خمشی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: نکات آموزشی و طراحی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C--100)
+---- موضوع: دانلود جزوه طراحی دال دو طرفه و یکطرفه دارای تیر به روش ضرایب لنگر خمشی (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%85%D8%B4%DB%8C)دانلود جزوه طراحی دال دو طرفه و یکطرفه دارای تیر به روش ضرایب لنگر خمشی - کیوان بابایی - 1393/4/10

..

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  jgqji7z1y0wd5svk251p.gif]

منبع : http://www.tarahsaze.ir


RE: دانلود جزوه طراحی دال دو طرفه و یکطرفه دارای تیر به روش ضرایب لنگر خمشی - amin manafi - 1395/2/6

اگر تیر به صورت مورب باشد اونوقت سهم بار تیر از دال دو طرفه را چطور میتونیم حساب کنیم؟؟؟؟؟