مای سیویل
کلید آزمون های نظام مهندسی خرداد منتشر شد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: مسائل مرتبط با نظام مهندسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+--- موضوع: کلید آزمون های نظام مهندسی خرداد منتشر شد (/Thread-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF)کلید آزمون های نظام مهندسی خرداد منتشر شد - One - 1393/4/12

کلید آزمون های نظام مهندسی خرداد منتشر شد. من قبول میشمRE: کلید آزمون های نظام مهندسی خرداد منتشر شد - ebrahimkazemi51 - 1393/4/12

برای بار سوم امتحان دادم من هم تونستم قبول بشم.گفتم که بالاخره قبول خواهم شد واین شیوه ناجوانمردانه انها همیشه جوابگو نخواهد بود.RE: کلید آزمون های نظام مهندسی خرداد منتشر شد - One - 1393/4/12

وقت امتحان مناسب نیست
اصلا وقت نمیشه بعضی از تست ها رو حتی نگاه کرد در صورتیکه حل اون رو بلدیم