مای سیویل
حل مسائل از طراحی تیرها و محورها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--127)
+---- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--202)
+---- موضوع: حل مسائل از طراحی تیرها و محورها (/Thread-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)حل مسائل از طراحی تیرها و محورها - کیوان بابایی - 1393/4/16


نمونه مثالهای حل شده از برش، خمش و پیچش در تیرها با رسم دیاگرام.

گردآورنده : انتشارات علمی و فنی

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


منبع : http://www.tarahsaze.ir