مای سیویل
درخواست دتایل ستون بر روی تیر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+--- موضوع: درخواست دتایل ستون بر روی تیر (/Thread-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1)درخواست دتایل ستون بر روی تیر - MTK1988 - 1393/4/22

با سلام
من برای ستون های خرپشته از سقف پایین طبق آکس ها ستون برای خرپشته بالا نیاوردم میخواستم ببینم از دوستان کسی هست که دتایل اجرای ستون بر روی تیر سقف پایین را داشته باشه