مای سیویل
دانلود جزوه تایپ شده اصول مهندسی زلزله (مهدی افتخاری) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: دانلود کتاب و جزوه های درسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C)
+--- انجمن: لیست دروس (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+---- انجمن: مهندسی زلزله (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87)
+---- موضوع: دانلود جزوه تایپ شده اصول مهندسی زلزله (مهدی افتخاری) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C)دانلود جزوه تایپ شده اصول مهندسی زلزله (مهدی افتخاری) - فرشاد امن خانی - 1393/5/7

..........


[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  u1rjy6t11wqipjmh5arm.gif]