مای سیویل
دیوار برشی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Etabs)
+---- موضوع: دیوار برشی (/Thread-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C--9996)دیوار برشی - mehdi069 - 1393/6/5

سلام
دوستان نسبت تنش در دیوار برشی باید زیر یک باشه
من طراحی کردم نسبتا خیلی خوبن فقط چند مورد دارم که نسبتشون زیر 1.1
به نظر شما و ایین نامه این مشکل داره و باید دیوار رو قوی تر کنم؟RE: دیوار برشی - کیوان بابایی - 1393/6/5

باسلام

درصورتی که طراحی دیوار برشی در حالت چک باشد برنامه Ratio = تقاضا / ظرفیت ---» Demand / Capacity را برروی دیوار نمایش می دهد در صورتی که کمتر از یک باشد مقطع جوابگو است در غیر این مقطع جوابگو بار وارده نمی باشد . در اینصورت باید دیوار قویتر شود و یا سایز آرماتورها را افزایش دهید و یا می توانید تعداد دهانه های دیوار برشی را تغییر و افزایش دهید .

از درستی مدلسازی خود نظیر اطلاعات اعمالی و ورودی سازه یقین پیدا کنید. ترکیب بار طراحی دیوار برشی ، پایر ها ، شکل پذیری دیوار و همچنین ضرایب کاهش ممان اینرسی برای دیوار و ستون مشترک به آن را بررسی نمائید .

پاینده باشید