گزارش اعتبار‌های AutoCAD2010
خلاصه
AutoCAD2010
(رسول غزالی)

کل اعتبار‌ها: 12

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 12
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 12 1 0
نظرات
sadegh mansoukiai ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1394/6/15 ، 12:08 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مهدی ملک ثابت ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/12/25 ، 12:51 صبح
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): موردنیاز
omid_rch ( 21 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/12/11 ، 07:17 عصر

مثبت (+1): مفید و ارزشمند
eer ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/10/25 ، 12:26 صبح
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

خنثی (0): [بدون نظر]
rainyely@yahoo.com ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/7/4 ، 11:17 صبح
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
dokhtarememar ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/3/26 ، 11:27 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
fateme_mpg_t ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1392/6/29 ، 12:32 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
sharareh ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1392/6/24 ، 12:50 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
alialilo ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391/12/28 ، 03:41 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
nana_ahvazi ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391/12/24 ، 02:09 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ranjbar013 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391/12/23 ، 06:20 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
زیبا یگانه ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391/12/22 ، 03:22 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): ممنون بخاطر زحمت های فراوانی که برای فشر مبتدی انجام میدین...
maryam68 ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391/12/21 ، 11:44 عصر
اعتبار برای ارسال AutoCAD2010 تاریخ اهدا: اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد داده شده است

مثبت (+1): تشکر بابت اموزش گام به گام کشیدن نقشه با اتوکد