گزارش اعتبار‌های mohammad_92
خلاصه
mohammad_92
(-)

کل اعتبار‌ها: 3

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 3
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 3 0 0
نظرات
emispid ( 5 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1392/10/3 ، 06:34 عصر
اعتبار برای ارسال mohammad_92 تاریخ اهدا: محدودیت های وصله میلگرد در فونداسیون داده شده است

مثبت (+1): جدیت در پیگیری بحثهای فنی
کیوان بابایی ( 82 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1392/9/26 ، 03:06 عصر
اعتبار برای ارسال mohammad_92 تاریخ اهدا: نحوه قرارگیری ستون های بتنی گوشه و کناری داده شده است

مثبت (+1): پیگیر بودن دانش تخصصی
miladezati ( 39 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1392/9/16 ، 05:23 عصر
اعتبار برای ارسال mohammad_92 تاریخ اهدا: راهنمایی جهت تعیین حداقل آرماتور عرضی پی نواری داده شده است

مثبت (+1): بخاطر فضاسازی مباحثات فنی وپیگیری بحثهای فنی