گزارش اعتبار‌های peyman_m1992
خلاصه
peyman_m1992
(-)

کل اعتبار‌ها: 6

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 5
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 6 0 0
نظرات
mohsen_1363 ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/6/4 ، 09:35 عصر
اعتبار برای ارسال peyman_m1992 تاریخ اهدا: warning در بالکن arc داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
m.m1313 ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/6/4 ، 08:52 عصر

مثبت (+1): ممنون بخاطر راهنمایی
nasaza ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/6/4 ، 06:53 عصر
اعتبار برای ارسال peyman_m1992 تاریخ اهدا: چک کردن پروژه بتنی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
nasaza ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/6/4 ، 06:52 عصر
اعتبار برای ارسال peyman_m1992 تاریخ اهدا: چک کردن پروژه بتنی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
nasaza ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/6/4 ، 06:34 عصر
اعتبار برای ارسال peyman_m1992 تاریخ اهدا: چک کردن پروژه بتنی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
chili ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/3/12 ، 10:44 عصر
اعتبار برای ارسال peyman_m1992 تاریخ اهدا: کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه داده شده است

مثبت (+1): بخاطر تلاش مستمر شما