گزارش اعتبار‌های mohsen_1363
خلاصه
mohsen_1363
(محسن صادقی)

کل اعتبار‌ها: 3

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 3
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 3 0 0
نظرات
miladezati ( 39 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1394/1/21 ، 12:11 صبح
اعتبار برای ارسال mohsen_1363 تاریخ اهدا: چند سوال مبتدی در مورد ایتبس داده شده است

مثبت (+1): مشارکت در پاسخگویی
chili ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1394/1/10 ، 12:10 صبح
اعتبار برای ارسال mohsen_1363 تاریخ اهدا: چک کردن فایل ایتبس یتنی داده شده است

مثبت (+1): جهت پاصخگوییها
صفرکیلومتر ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/6/5 ، 10:38 صبح
اعتبار برای ارسال mohsen_1363 تاریخ اهدا: warning در بالکن arc داده شده است

مثبت (+1): فعالیت مثبت در سایت