امتیاز موضوع:
  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 3.53
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ترکیب بارهای طراحی سازه بتنی طبق ویرایش92 مبحث6
#1
سلام دوستان
ترکیب بارهای طراحی سازه های بتنی طبق ویرایش 92 مبحث 6 میخواستم.از دوستانی که اطلاعات کاملی دارند درخواست راهنمایی دارم.
ممنون
پاسخ
#2
ترکیب بارهای سازه منظم با پیچش تصادفی
Name Load Case/Combo Scale Factor
Comb1 Dead 1.25
Comb1 Live 1.5
Comb1 LROOF 1.5
Comb1 RLive 1.5
Comb2 Dead 1
Comb2 Live 1.2
Comb2 LROOF 1.2
Comb2 RLive 1.2
Comb2 EPX 0.84
Comb3 Dead 1
Comb3 Live 1.2
Comb3 LROOF 1.2
Comb3 RLive 1.2
Comb3 EPX -0.84
Comb4 Dead 1
Comb4 Live 1.2
Comb4 LROOF 1.2
Comb4 RLive 1.2
Comb4 ENX 0.84
Comb5 Dead 1
Comb5 Live 1.2
Comb5 LROOF 1.2
Comb5 RLive 1.2
Comb5 ENX -0.84
Comb6 Dead 1
Comb6 Live 1.2
Comb6 LROOF 1.2
Comb6 RLive 1.2
Comb6 EPY 0.84
Comb7 Dead 1
Comb7 Live 1.2
Comb7 LROOF 1.2
Comb7 RLive 1.2
Comb7 EPY -0.84
Comb8 Dead 1
Comb8 Live 1.2
Comb8 LROOF 1.2
Comb8 RLive 1.2
Comb8 ENY 0.84
Comb9 Dead 1
Comb9 Live 1.2
Comb9 LROOF 1.2
Comb9 RLive 1.2
Comb9 ENY -0.84
Comb10 Dead 0.85
Comb10 EPX 0.84
Comb11 Dead 0.85
Comb11 EPX -0.84
Comb12 Dead 0.85
Comb12 ENX 0.84
Comb13 Dead 0.85
Comb13 ENX -0.84
Comb14 Dead 0.85
Comb14 EPY 0.84
Comb15 Dead 0.85
Comb15 EPY -0.84
Comb16 Dead 0.85
Comb16 ENY 0.84
Comb17 Dead 0.85
Comb17 ENY -0.84

پاسخ
#3
ممنون از جواب کاملتون مهندس
پاسخ
#4
با سلام
اعمال بار زلزله قائم برای مناطق با خطر لرزه خیزی زیاد برای کل سازه باید اعمال بشه
پاسخ
#5
سلام

چرا بارهای عادی زلزله (ex,ey)جزو ترکیبات نیستند؟ ومنظورتان از lroof ,Rliveکدام بارهاست؟
پاسخ
#6
منظور از RLive بار زنده ای که قابل کاهش هستش.
و LRoof بام زنده بام هستش.
پاسخ
#7
(1394/7/14 ، 02:34 عصر)chili نوشته است: سلام

چرا بارهای عادی زلزله (ex,ey)جزو ترکیبات نیستند؟ ومنظورتان از lroof ,Rliveکدام بارهاست؟
اعمال 5% پیچش تصادفی برای سازه ها الزامی است.
در صورت اعمال پیچش تصادفی در سازه ها دیگه ex, ey معنایی نداره چون تاثیری در محاسبات نداره .
ضمنا LRoof مربوط به بار زنده بام , RLive مربوط به کاهش بار زنده می باشد.
برای مولفه قائم زلزله باید این نیرو در ترکیب بارها وارد بشه ولی عموما در سازه های مسک.ونی معمولی تاثیری در محاسبات نداره.


پاسخ
#8
در صورت استفاده از آیین نامه ACI در طراحی سازه در ایتبس باید چه ترکیب بارهایی رو به برنامه وارد کنیم؟
از کدوم آیین نامه ACI باید استفاده بشه؟ ACI318-99 یا ACI318/08IBC 2009؟
کدوم رو باید انتخاب کرد و دلیلشون چیه ؟
پاسخ
#9
(1394/9/11 ، 09:10 صبح)CivilS نوشته است: در صورت استفاده از آیین نامه ACI در طراحی سازه در ایتبس باید چه ترکیب بارهایی رو به برنامه وارد کنیم؟
از کدوم آیین نامه ACI باید استفاده بشه؟ ACI318-99 یا ACI318/08IBC 2009؟
کدوم رو باید انتخاب کرد و دلیلشون چیه ؟
ترکیب بارهای aci318-08


Name
Load Case/Combo
Scale Factor
Comb1Dead1.4

Comb2Dead1.2Comb2Live1.6Comb2RLive1.6Comb2LROOF1.6

Comb3Dead1.2
Comb3Live1Comb3RLive1Comb3LROOF1Comb3EPX1Comb3EY1
Comb4Dead1.2Comb4Live1Comb4RLive1Comb4LROOF1Comb4EPX1Comb4EY-1Comb5Dead1.2Comb5Live1Comb5RLive1Comb5LROOF1Comb5EPX-1Comb5EY-1Comb6Dead1.2Comb6Live1Comb6RLive1Comb6LROOF1Comb6EPX-1Comb6EY1Comb7Dead1.2Comb7Live1Comb7RLive1Comb7LROOF1Comb7ENX1Comb7EY1Comb8Dead1.2Comb8Live1Comb8RLive1Comb8LROOF1Comb8ENX1Comb8EY-1Comb9Dead1.2Comb9Live1Comb9RLive1Comb9LROOF1Comb9ENX-1Comb9EY-1Comb10Dead1.2Comb10Live1Comb10RLive1Comb10LROOF1Comb10ENX-1Comb10EY1Comb11Dead1.2Comb11Live1Comb11RLive1Comb11LROOF1Comb11EPY1Comb11EX1Comb12Dead1.2Comb12Live1Comb12RLive1Comb12LROOF1Comb12EPY1Comb12EX-1Comb13Dead1.2Comb13Live1Comb13RLive1Comb13LROOF1Comb13EPY-1Comb13EX-1Comb14Dead1.2Comb14Live1Comb14RLive1Comb14LROOF1Comb14EPY-1Comb14EX1Comb15Dead1.2Comb15Live1Comb15RLive1Comb15LROOF1Comb15ENY1Comb15EX1Comb16Dead1.2Comb16Live1Comb16RLive1Comb16LROOF1Comb16ENY1Comb16EX-1Comb17Dead1.2Comb17Live1Comb17RLive1Comb17LROOF1Comb17ENY-1Comb17EX-1Comb18Dead1.2Comb18Live1Comb18RLive1Comb18LROOF1Comb18ENY-1Comb18EX1Comb19Dead0.9Comb19EPX1Comb19EY1Comb20Dead0.9Comb20EPX1Comb20EY-1Comb21Dead0.9Comb21EPX-1Comb21EY-1Comb22Dead0.9Comb22EPX-1Comb22EY1Comb23Dead0.9Comb23ENX1Comb23EY1Comb24Dead0.9Comb24ENX1Comb24EY-1Comb25Dead0.9Comb25ENX-1Comb25EY-1Comb26Dead0.9Comb26ENX-1Comb26EY1Comb27Dead0.9Comb27EPY1Comb27EX1Comb28Dead0.9Comb28EPY1Comb28EX-1Comb29Dead0.9Comb29EPY-1Comb29EX-1Comb30Dead0.9Comb30EPY-1Comb30EX1Comb31Dead0.9Comb31ENY1Comb31EX1Comb32Dead0.9Comb32ENY1Comb32EX-1Comb33Dead0.9Comb33ENY-1Comb33EX-1Comb34Dead0.9Comb34ENY-1Comb34EX1
پاسخ
#10
Name
Load Case/Combo
Scale Factor

Comb1 Dead 1.4
Comb2 Dead 1.2
Comb2 Live 1.6
Comb2 RLive 1.6
Comb2 LROOF 1.6
Comb3 Dead 1.2
Comb3 Live 1
Comb3 RLive 1
Comb3 LROOF 1
Comb3 EPX 1
Comb3 EY 1
Comb4 Dead 1.2
Comb4 Live 1
Comb4 RLive 1
Comb4 LROOF 1
Comb4 EPX 1
Comb4 EY -1
Comb5 Dead 1.2
Comb5 Live 1
Comb5 RLive 1
Comb5 LROOF 1
Comb5 EPX -1
Comb5 EY -1
Comb6 Dead 1.2
Comb6 Live 1
Comb6 RLive 1
Comb6 LROOF 1
Comb6 EPX -1
Comb6 EY 1
Comb7 Dead 1.2
Comb7 Live 1
Comb7 RLive 1
Comb7 LROOF 1
Comb7 ENX 1
Comb7 EY 1
Comb8 Dead 1.2
Comb8 Live 1
Comb8 RLive 1
Comb8 LROOF 1
Comb8 ENX 1
Comb8 EY -1
Comb9 Dead 1.2
Comb9 Live 1
Comb9 RLive 1
Comb9 LROOF 1
Comb9 ENX -1
Comb9 EY -1
Comb10 Dead 1.2
Comb10 Live 1
Comb10 RLive 1
Comb10 LROOF 1
Comb10 ENX -1
Comb10 EY 1
Comb11 Dead 1.2
Comb11 Live 1
Comb11 RLive 1
Comb11 LROOF 1
Comb11 EPY 1
Comb11 EX 1
Comb12 Dead 1.2
Comb12 Live 1
Comb12 RLive 1
Comb12 LROOF 1
Comb12 EPY 1
Comb12 EX -1
Comb13 Dead 1.2
Comb13 Live 1
Comb13 RLive 1
Comb13 LROOF 1
Comb13 EPY -1
Comb13 EX -1
Comb14 Dead 1.2
Comb14 Live 1
Comb14 RLive 1
Comb14 LROOF 1
Comb14 EPY -1
Comb14 EX 1
Comb15 Dead 1.2
Comb15 Live 1
Comb15 RLive 1
Comb15 LROOF 1
Comb15 ENY 1
Comb15 EX 1
Comb16 Dead 1.2
Comb16 Live 1
Comb16 RLive 1
Comb16 LROOF 1
Comb16 ENY 1
Comb16 EX -1
Comb17 Dead 1.2
Comb17 Live 1
Comb17 RLive 1
Comb17 LROOF 1
Comb17 ENY -1
Comb17 EX -1
Comb18 Dead 1.2
Comb18 Live 1
Comb18 RLive 1
Comb18 LROOF 1
Comb18 ENY -1
Comb18 EX 1
Comb19 Dead 0.9
Comb19 EPX 1
Comb19 EY 1
Comb20 Dead 0.9
Comb20 EPX 1
Comb20 EY -1
Comb21 Dead 0.9
Comb21 EPX -1
Comb21 EY -1
Comb22 Dead 0.9
Comb22 EPX -1
Comb22 EY 1
Comb23 Dead 0.9
Comb23 ENX 1
Comb23 EY 1
Comb24 Dead 0.9
Comb24 ENX 1
Comb24 EY -1
Comb25 Dead 0.9
Comb25 ENX -1
Comb25 EY -1
Comb26 Dead 0.9
Comb26 ENX -1
Comb26 EY 1
Comb27 Dead 0.9
Comb27 EPY 1
Comb27 EX 1
Comb28 Dead 0.9
Comb28 EPY 1
Comb28 EX -1
Comb29 Dead 0.9
Comb29 EPY -1
Comb29 EX -1
Comb30 Dead 0.9
Comb30 EPY -1
Comb30 EX 1
Comb31 Dead 0.9
Comb31 ENY 1
Comb31 EX 1
Comb32 Dead 0.9
Comb32 ENY 1
Comb32 EX -1
Comb33 Dead 0.9
Comb33 ENY -1
Comb33 EX -1
Comb34 Dead 0.9
Comb34 ENY -1
Comb34 EX 1
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه ی محاسبه ی حداقل مقدار آرماتور اعضای خمشی (تیر بتنی) 7mycivil 3 6,202 1401/6/16 ، 04:01 عصر
آخرین ارسال: eiovm
  دانلود طراحی دیوار حائل به همراه دفترچه محاسبات و فایل ETABS و نقشه ها و جزئیات اجرایی فرشاد امن خانی 16 21,000 1400/4/27 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: mrzye
  طراحی الاستیک مقطع بتنی hamed_r_b 2 3,549 1399/10/9 ، 10:42 عصر
آخرین ارسال: SELESA3
  طراحی سازه ی 3طبقه با استخر در طبقه ی سوم hmohamadi_64 9 13,962 1398/7/27 ، 01:49 عصر
آخرین ارسال: مسعود یوسف زاده
  رد اتصالات مفصلی عرف در سازه بتن آرمه art47 0 2,567 1396/12/3 ، 10:59 عصر
آخرین ارسال: art47
  طراحی ستونهای سازه های بتنی elyasostad 7 2,794 1396/10/9 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  ضریب رفتار و زمان تناوب سازه لوله ای Arya68 0 1,446 1396/9/2 ، 10:21 عصر
آخرین ارسال: Arya68
Heart طراحی دستی رمپ پله سازه های بتنی MOHANDES_ZAMANI 3 7,652 1395/9/12 ، 12:06 صبح
آخرین ارسال: 891060443
  نحوه طراحی سقف های یوبووت hamidreza4822 2 2,225 1395/8/16 ، 09:48 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
  ratios یا نسبت طرح در سازه بتنی مبتدی95 4 2,397 1395/8/9 ، 12:46 صبح
آخرین ارسال: مبتدی95

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان