امتیاز موضوع:
  • 24 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مبحث 9 مقررات ملی ویرایش 1392 وارد بازار شد
#1
مبحث 9 مقررات ملی وارد بازار شده ضمنا به همراه کتاب یک سی دی نیز ضمیمه شده
سی دی شامل نرم افزاریست که سازمان مقررات ملی ساختمان برای طراحی سازه های بتنی تهیه کرده (یک تیم تخصصی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر زیر نظر کمیته تخصصی سازمان)
البته این نرم افزار برای اجرای صحیح نیازمند SAP 2000 ver 14 می باشد
من روی SAP 2000 15.1 نصب کردم درست اجرا نشد error میده
این نرم افزاری که مقررات ملی ارائه کرده مثل یه پلاگین هست که روی SAP 2000 ver 14 نصب میشه
در این ویرایش نسبت به چاپ قدیم اقدامات زیر انجام شده است:

1)ویرایش جدید مشتمل بر دو بخش ، که بخش اول با عنوان (مفاهیم کلی و مشخصات مصالح) در 12 فصل و بخش دوم با عنوان(اصول تحلیل و طراحی) نیز در 12 فصل منظور شده است.

2)اصلاح برخی اشکالات و رفع ابهامات موجود در فصول مختلف.

3)در بخش اول با اصلاح برخی فصول قبلی ، 4 فصل جدید با عناوین پایایی(دوام) بتن و میلگردهای فولادی ، اجرای بتن در شرایط غیر متعارف ، بتن های ویژه و ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن ومصالح مصرفی تدوین و ارائه گردیده است.

4)در بخش دوم که در قالب 12 فصل ارئه شده ضمن ارائه روشها و مبانی طراحی ، به دلیل افزودن موضوع بتن های توانمند ، اصلاحاتی در فصول مختلف صورت گرفته به طوری که روشهای ارائه شده برای بتن های معمولی و توانمند قابل استفاده باشد.

5)با توجه به اهمیت و توسعه استفاده از بتن پیش تنیده در پروژه های مختلف ساختمانی از جمله صفحات پوشش ، آخرین فصل بخش دوم به معرفی محدودیت های طراحی و اجرایی اعضای بتن پیش تنیده پرداخته است.
پاسخ
#2
سلام.تشکر جناب مهندس بابت خبرتون.اگر این افزونه نرم افزاری را با عجله تهیه نکرده باشند باید چیزه جالبی باشد.
گروه آموزشی پولاد سازه در تلگرام
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#3
بازار مهم نیست . کی وارد اینترنت میشه؟
پاسخ
#4
http://www.inbr.ir/SPage/USPage.aspx?ID=193
پاسخ
#5

تغییرات ایجادشده درمبحث 9 مقررات ملی ساختمان

فصل 9-3- مصالح واجزای بتن:کلیه جداول مربوط به مشخصات فیزیکی ومکانیکی سنگدانه ها ازاین فصل حذف وبه فصل 9-10 مبحث جدید باعنوان ارزیابی وکنترل کیفیت وبازرسی بتن ومصالح مصرفی اضافه شده است.

فصل 9-4 - میلگردهای مصرفی :اضافه شدن مبحث میلگردهای کامپوزیتی (بند9-4-2)

فصل9-5 - مقاومت بتن :فصل استانداردهای مشخصات و آزمایش ها (فصل 9-5 مبحث قدیم)درمبحث جدید حذف شده است.فصل9-6 باعنوان کیفیت بتن ازمبحث قدیم تبدیل به فصل 9-5 باعنوان مقاومت بتن در مبحث جدیدشده.قسمت پایایی بتن نیز به فصل 9-6 مبحث جدید انتقال یافته.ضوابط مربوط به پذیرش بتن درمبحث قدیم به فصل 9-10 مبحث جدید انتقال یافته است.درفصل9-5 مبحث جدیدروش تعیین انحراف استاندارد درمقاومت فشاری بتن تغییر کرده .(بند 9-5-3-4 مبحث جدید)


فصل 9-6 -پایایی(دوام)بتن ومیلگردهای مصرفی:تغییرجداول مقادیرمجاز یون های کلریدوسولفات (جداول9-6-1تا9-6-3 مبحث جدید)-اضافه شدن بند9-6-5 درمبحث جدید با عنوان تخمین عمرمفید ساختمان های بتن مسلح
درجدول 9-6-6 مبحث جدید مربوطبه مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها. شرایط محیطی ملایم حذف شده است.


فصل9-7- اجرای بتن:.بند9-7-5 مبحث قدیم تبدیل به بند9-7-6 مبحث جدید با عنوان پرداخت سطح بتن با تغییرات کلی شده است(شامل افزایش بندهای مراحل پرداخت سطح.جنس ابزاروزمان توقف عملیات پرداخت و....).تغییر بند9-7-6-3 مبحث قدیم به بند9-7-7 با عنوان عمل آوری.حذف بند 9-7-7مبحث قدیم وانتقال همراه باتغییرات به فصل 9-8 مبحث جدید با عنوان اجرای بتن در شرایط غیر متعارف
فصل 9-8- اجرای بتن درشرایط غیرمتعارف: اضافه شدن بند9-8-6 بتن های پاشیدنی(شاتکریت)


فصل 9-9- بتن های ویژه:اضافه شدن این فصل به مبحث قدیم شامل مباحث مربوط به انواع بتن ها شامل بتن الیافی.بتن خودمتراکم.بتن پلیمری.بتنهای سنگین وسبک
فصل 9-9 مبحث قدیم با عنوان ضوابط قالب بندی به فصل 9-12 مبحث جدید انتقال یافته است.


فصل 9-13- اصول تحلیل وطراحی:-بند9-13-7-1 تغییر مدول الاستیسیته بتن(بند9-10-7-1 مبحث قدیم) بند9-13-7-4تغییر ضریب پواسون (بند9-10-7-4 مبحث قدیم)اضافه شدن بند9-13-7-8 مبحث جدید برای ضریب ƛ دربتن سبک.تغییر ضریب ترک خوردگی دیوار از35/ به 5/ مطابق بند 9-13-8-4 مبحث جدید(بند9-10-8-4 مبحث قدیم).تغییر درترکیبات بارگذاری درحالت حدی نهایی درجدول 9-13-2 مبحث جدید(جدول 9-10-1 مبحث قدیم)


فصل 9-14 - خمش وبارهای محوری.-بند9-14-3-1 تغییردرفرضیات طراحی تیر عمیق (بند9-11-3-1 مبحث قدیم)

فصل 9-15- برش وپیچش:-بند9-15-6-3 تغییرحداقل مقدارآرماتوربرشی(Asmin) (بند9-12-6-3 مبحث قدیم)-بند 9-15-7 تغییر مقدار لنگرپیچشی ترک خوردگی(بند9-12-7 مبحث قدیم)-بند9-15-12-3 تغییر درقطر آرماتورعرضی(بند9-12-12-3 مبحث قدیم)-بند 9-15-14-2-6 تغییردرمقدار برش مقاوم تیرهای عمیق(بند9-12-14-2-6 مبحث قدیم)


فصل 9-17- تغییرشکل وترک خوردگی :بند 9-17-3-1-5 تغییر درآرماتورگونه (بند9-14-3-1-5 قدیم)-بند9-17-3-2 تغییر درمحاسبه عرض ترک خوردگی(9-14-3-2 قدیم)


فصل 9-18- طراحی دال:بند 9-18-4-1-2 تغییردرآرماتور حرارت وجمع شدگی دال(بند9-15-4-1-2 قدیم)


فصل 9-21- مهارووصله آرماتور:بند9-21-2-2 تغییردرقلاب باخم نیم دایره(بند9-18-2-2 قدیم)


فصل 9-22- ضوابط ویژه طراحی دربرابرآتش سوزی:بند9-22-3 تغییر در اثرتغییرات درجه حرارت برمقاومت مصالح مصرفی(بند9-19-3 قدیم)


فصل 9-23- ضوابط ویژه برای طراحی دربرابرزلزله:بند 9-23-3-1-2-2 تغییر درمقادیر مقاومت خمشی (بند9-20-3-1-2-2 قدیم)-بند 9-23-3-1-2-5 تغییرقطرخاموت(بند9-20-3-1-2-5 قدیم)-بند9-23-3-2-2-1 تغییر درمقدارآرماتورستون ها درخارج ازمحل وصله ها(بند9-20-3-2-2-1 قدیم)-بند9-23-3-2-2-4 تغییر فواصل خاموت ها(بند بند9-20-3-2-2-4 قدیم)


فصل 9-24- طرح ومحاسبه قطعات بتن پیش تنیده: اضافه شدن این فصل به مباحث قدیم

باتشکر از مهندس بهروز فنائی

منبع : http://www.iiiwe.com/
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#6
سلام

به دلایلی حدود چندسال هست که طراحی رو کنار گذاشته بودم و حالا دوباره میخوام شروع کنم خدمت دوستان سوال داشتم لطفا راهنمایی بفرمایید الان در دفاتر باید براساس آیین نامه جدید طراحی انجام بشه؟ برای سازه های بتنی از چه آیین نامه ای باید استفاده کنیم؟ کتاب خاصی مدنظرتون هست که براساس تغییرات اعمال شده باشه؟ لطفا راهنماییم بفرمایید
پاسخ
#7
سلام
برای طراحی سازه های بتنی از مبحث نهم ویرایش 92 استفاده کنید
ولی هنوز اکثرا با مباحث قدیم کار میشه مخصوصا برای سازه فولادی

کتاب خاصی هم منتشر نشده هنوز
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چارت ضوابط پذیرش بتن و میلگرد بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان mehdipanahi 0 218 1402/7/4 ، 09:21 صبح
آخرین ارسال: mehdipanahi
  دانلود آیین نامه بتن ایران - جلد اول و دوم (ویرایش اسفند ۱۴۰۱) فرشاد امن خانی 0 381 1402/1/28 ، 01:18 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود راهنمای مبحث دهم مقررات ملی چاپ شده در سال 1378 فرشاد امن خانی 0 1,219 1397/7/30 ، 03:18 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود ویرایش جدید آیین نامه فولاد آمریکا 2016 AISC 360-16 با کیفیت بالا فرشاد امن خانی 2 4,172 1396/4/5 ، 11:22 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود نسخه فارسی و قابل جستجوی استاندارد 2800 ویرایش چهارم فرشاد امن خانی 0 2,754 1395/9/19 ، 06:11 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود ورکشاپ تفسیر استاندارد 2800 ویرایش 4 sabzsaze.com 1 3,072 1394/7/19 ، 09:58 صبح
آخرین ارسال: sabzsaze
  دانلود آیین نامه 2800 ویرایش چهارم (ویرایش سوم از اعتبار خارج شد) فرشاد امن خانی 0 1,888 1394/7/15 ، 11:04 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ابلاغ ایین نامه 2800 ویرایش چهارم و بررسی آن mehdipanahi 2 4,090 1394/7/7 ، 05:52 عصر
آخرین ارسال: parse65
  چگونگی محاسبه فشار مبنای باد در مبحث 6 مقررات ملی-چاپ 92 زینب خوش کلام 5 16,215 1394/2/21 ، 04:30 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  نحوه محاسبه فشار مبنای باد در مبحث 6 مقررات ملی-چاپ 92 fuladpanjeh 0 2,621 1393/10/13 ، 11:09 عصر
آخرین ارسال: fuladpanjeh

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان