امتیاز موضوع:
  • 43 رأی - میانگین امتیازات: 2.63
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
#1
دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
[تصویر:  NCNMS02_poster_tn.jpg]

دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران 8 تا 9 اسفند ماه 1392 توسط دانشگاه اصفهان برگزار شده است.
این مجموعه شامل ده مقاله به زبان انگلیسی ، 86 مقاله با ارایه پوستری و 103 مقاله با ارایه شفاهی است


کل مجموعه از برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) به حجم 206 مگابایت قابل دانلود است.[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#2


فهرست مقالات :


مصطفي محبي - مجتبي ازهري

حل بسته کمانش حرارتي ورق هاي ساندويچي ناهمسان در ضخامت با استفاده از تئوري تغيير شکل برشي


محمد امين شاه محمدي - محمد زمان كبير

بررسي پيداري غيرخطي پوسته هاي کروي ساخته شده از مصالح کامپوزيتي هدفمند (FGC) تحت فشار خارجي و داخلي يکنواخت


شهاب الدين حاتمي - محمدرضا بهرامي

ارتعاش آزاد ورقهاي مستطيلي نسبتاً ضخيم به روش اجزاء محدود طيفي


محدثه حسن علي محمدي - مصطفي مشايخي

بهينه سازي توپولوژي سازه فضاکار تخت دوليه با استفاده از الگوريتم ترکيبي سيستم جستجوي ذرات باردار و الگوريتم جامعه پرندگان


محمد کمال‌الديني عزآبادي - بهروز احمدي ندوشن

کمينه‌سازي انرژي کرنش الاستيک محيط پيوسته با استفاده از الگوريتم‌هي معيار بهينگي و مجانب‌هي متحرک


محمد مهدي بهزادي - رضا آقياري - نسرين کوليوند

تحليل غيرخطي اجزا محدود سازه هاي تونلي فرم و بررسي عوامل موثر در شکل پذيري و ضريب رفتار آنها


غزاله پورموسوي - عباس قدمي بدرلو - بهمن فرهمند آذر

شبيه سازي رفتار زمان ساخت پلهي فولادي خميده


مليحه مرادي - بهروز احمدي ندوشن

طراحي بهينه ي سازه‌هاي خرپايي مبتني بر نظريه قابليت اعتماد با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب


مريم داعي - شهرزاد تمجيدزاد - سيد حميد ميرمحمدي

روشي نوين در تشکيل ماتريس پيه پوچي تنک بري تحليل بهينه سازه‌ها به روش نرمي با استفاده از الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار


فرشيد مسيبي - مهدي قادريان

حل مسئله الاستيسيته در مواد هدفمند (FGM) با استفاده از روش بدون شبکه محلي توابع پيه نميي


فرشيد مسيبي - مهدي قادريان

بررسي انتشار موج الاستيک در مواد هدفمند (FGM) با استفاده از روش بدون شبکه محلي توابع پيه نميي


مهرداد حجازي - محمدعلي محمدتقي زاده - ابراهيم افشاري

بررسي حداکثر ضريب فشار مثبت و حداقل ضريب فشار منفي بر روي گروهي از ساختمان هي بلند با استفاده از CFD


مريم داعي - رحيما حقاني - مهرداد حجازي

بهينه‌يابي وزني گنبدهاي اديامتيک با ايجاد فرازش چليکي تحت بارهاي ناشي از برف


مژگان عرب - آزيتا اسعدي - حميدرضا ميردامادي

کاهش دامنه ارتعاشات با روش کنترل پسخورد


افشار عادلي سليمان دارابي - مير احمد لشته نشيي - سيروس رستگار

طراحي ژئومت ها بري حفاظت از فرسايش خاک ناشي از جريانهاي آب


فريد ميارنعيمي - غلامحسين اکبري

بررسي امکان اجري بتن غير مسلح در پوشش لينينگ تونل هاي انتقال آب در هم جواري گسلهاي فعال؛ مطالعه موردي: تونل سوم کوهرنگ


ميثم پارسا - علي سليقه زاده

شمع هاي بتني پيش تنيده سانتريفوژ


حسن درخشان

plaxis تحليل وضعيت تنشها در بند خاکي با نرم افزار


سيد ابراهيم کاظمي - محمد کثيري دزفولي - مهدي کثيري دزفولي

روش هاي نوين بهسازي خاک - جيگزين اقتضايي مناسب بري بري روش هاي سنتي


احسان مولودي - محمود هاشمي

بهينه‌سازي سه بعدي روش چتري با بررسي اثر پارامتر‌هاي مقاومتي خاک


حسام الدين افضلي - بابک بيژني

در ستون هاي بتني و تاثير آن بر رفتار فشاري ستون با استفاده از مدل پلاستيک بتن آسيب ديده در آباکوس FRP بررسي عددي کاربرد ميلگردهاي


ميلاد راپل - محمد مناف پور - عليرضا مناف پور

بررسي آزمايشگاهاي مقاومت برشي در بتن غلتکي ليه دار و بدون ليه


ميلاد قنبري - مهدي روانشادنيا

در دال طبقات و عرشه پل ها با هدف مسلح سازي حين ساخت FRP استفاده از قالب هاي ماندگار


عليرضا سلجوقيان اصفهاني - داود مستوفي نژاد

تحت اثر بار محوري خالص CFRP بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه ي تقويت شده با نوار گوشه و دورپيچ کامپوزيت


بابک شيري - الهام قندي - مرتضي پور صمد

(CFTs) بررسي رفتار تحليلي جداره هاي فولادي پر شده با بتن با مقطع مستطيلي


محسن عموشاهي - محمدتقي احمدي

ارايه يک روش استاتيکي جهت ارزيابي آسيب پذيري سدهاي بتني وزني تحت بار زلزله


عليرضا علي پور - محمدرضا توکلي زاده

GFRP روش شيار ديره ي به منظور جلوگيري از جداشدگي زودرس در تيرهاي بتني تقويت شده با


محمدرضا محمديان

CFRP به روش NSM بررسي آزمايشگاهاي رفتار تيرهاي دو سر گيردار بتن آرمه تقويت شده با ميله هاي


محمد کاظم شربتدار - ابوذر حمزه نژادي - امين حمزه نژادي

CFRP بررسي تاثير پس تنيدگي در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با صفحات پس تنيده


ابوالفضل رازگرداني

بررسي رفتار و عملکرد ديوارهاي برشي فولادي داري سخت کننده و ارائه رابطه جديد بري مساحت نوارهاي مورب معادل


اميد احمدي فرد - محمد رضا جواهري تفتي - حميد رضا رونق

با مهاربندي دو طرفه به وسيله مطالعات آزمايشگاهي CFS بررسي ثأثير ضخامت ورق مهاربندي روي مقاومت نهيي و ضر يب رفتار ديوار هاي


احسان حاجي سلطاني - محمد رضا جواهري تفتي - حميد رضا رونق

با ديوار برشي نازک CFS مطالعات عددي روي ضريب رفتار و مقاومت نهايي ديوار هاي


محمد موحداصل - محمد رضا جواهري تفتي - حميد رضا رونق

با مهاربندي يکطرفه CFS مطالعات آزميشگاهاي روي تأثيراعضاي سازه ي در ضريب رفتار و مقاومت نهايي ديوار هاي


بابک باقري - مجتبي حسيني - علي سنيي راد

بررسي و مقيسه پارامترهاي لرزه ي قابهاي داري مهاربند مقاوم در برابر کمانش (BRBF) و قابهي داري مهاربند همگرا (CBF)


مهرداد حجازي - محمدرضازارع - شهرام صالحي

بررسي پارامتر‌هاي موثر بر بار نهايي صفحات اتصال در فشار و مدلسازي المان محدود مدل آزميشگاهاي تحت بار چرخه‌ي


محمد رسول کفاش بازاري - عباس کرم الدين

طراحي مومسان بر اساس عملکرد ديوارهاي برشي فولادي کوپل در برابر زلزله


علي عباسي

بررسي تاثير ضخامت ورق فولادي دررفتار سيستم ديوار برشي فولادي


امين نصري - هدايت ولادي - هادي وليزاده

بررسي تاثير شکل سخت کننده ها بر بهبود رفتار چرخه ي ديوار برشي فولادي داري بازشو


سيد عليرضا وجداني - حسين تاجمير رياحي

ارزيابي مقاومت قاب هي خمشي فولادي تحت اثر پديده گسيختگي پيشرونده تحت آناليز استاتيكي غير خطي قائم و آناليز ديناميكي فزينده قائم


رزگار ميري - علي حديدي

تاثير شکل و اندازه بازشو با و بدون ورق سخت کننده بر رفتار لرزه ي ديوار برشي فولادي


مرتضي قلي خاني - شهاب الدين حاتمي - محمد کاظم شربت دار

ارزيابي روشهاي تقويت اتصالات - بري بهبود عملكرد لرزه ي ديوارهي برشي فولادي در قاب‌هاي فولادي سبك


حبيب اله کريم فر - حميد ميرشکار - احمد صداقتي زاده

ارزيابي تاثير سخت کننده ها بر عملکرد ديوار برشي فولادي بازشودار


مهرداد حجازي - جواد آزاد بخت - فرشيد مسيبي - نصير لطيفي

ارزيابي اثر ارتفاع صفحه انتهيي در اتصالات نيمه صلب مرکب صفحه انتهيي با دال‌هي بتني توخالي پيش ساخته با استفاده از آناليز المان محدود


مهران زينليان - حسين تاجمير رياحي - مهران عباسي سورشجاني

بررسي اثرات وجود سوراخ‌هاي تاسيساتي بر ظرفيت فشاري ستونچه‌هاي فولادي سرد نورد شده


سياوش صادقي - مهران زينليان

بررسي تاثير الگوي بارگذاري جانبي در تعيين نمودار ظرفيت سازه هاي فولادي قاب خمشي ويژه در ترکيب با سازه هاي فولادي سرد نورد شده با مهاربندهاي قطري


مهرداد حجازي - اشکان شوشتريان مفرد - مريم داعي

عملکرد چرخه‌ي اتصالات خمشي فولادي با مقاطع تير کاهش يافته با برش شعاعي در بال


حامد صفري

بهينه سازي تخصيص منابع جهت عمليات بتني - مطالعه‌ي موردي سد سيمره


طاهره اورکي کوه شوري - مهدي مهدوي عادلي - جمشيد سلحشور

ارزيابي هزينه ي تأثيرات استفاده از سيستم‌هاي جداگر لرزه ي در ساختمان‌ها - مطالعه موردي بيمارستان امام حسين مشهد


سمانه زين العابدين زاده

مديريت زيست محيطي همگام بابازيافت نخاله هاي ساختماني


حسين تاجمير رياحي - محمد رضا زارع

با تنش تسليم و گسيختگي بالا نسبت به ميلگردهاي موجود در بازار در صنعت ساختمان AIII بررسي مزاياي کاربرد ميلگردهاي


سيد محمد شکراني - مژگان سرشوق

بررسي اثر ويژگي هاي مواد اوليه بر روي آجرهاي رسي و آجرهاي شيلي


حامد ندافيان - کيميا بام فرهناک - محمد کريم توري - ياسر شهبازي

معرفي اصول حاکم بر هندسه - ساخت پذيري و ملاحضات معماري سازه هاي بستاروند


احسان مسعودي - ياسر شهبازي - محمدرضا چناقلو

بومي سازي سازه هاي فضاکار با استفاده از نقوش هندسه يراني - اسلامي


بابک صبري - محمد قاسم وتر

بررسي واقعيت رفتار ديناميکي بني تاريخي منارجنبان اصفهان


مهردادحجازي - مهرداد قمري - حميدخادم حسيني

در افزيش نيروي شکست گنبد هاي آجري تحت بار افزاينده FRP تاثير ورق هاي تقويت کننده


امين نصر اصفهاني - رامين امجدي - حسين تاجمير رياحي

ايرادات و خرابي‌هاي مشاهده شده در بازرسي‌هاي چشمي از تعدادي از پل‌هاي شهر اصفهان


مهرداد حجازي - سعيد باراني زاده

بررسي تأ ثير ورق هاي فولادي بر ميزان باربري نهايي گنبد هاي آجري تحت بار متمركز


منصورفخري - وحيد ونائي

ارزيابي رئولوژيکي تأثير نانو ضدعريان کننده مايع بر خواص رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم


محمدصالح سرگزي مقدم - محمد حسن ميرابي مقدم - سامان راحت دهمرده

بررسي امکان پذيرش بتن خودتراکم حاوي ضيعات لاستيک به عنوان روش نوين بازيافت


معصومه اسماعيلي - محمود هاشمي - مهرداد پسندي

پيش بيني مدول الاستيسيته ماده سنگ آهک با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي


حيد بابادي عکاشه - سيد علي اکبر حبيبي - مهدي فلاح تفتي - کاظم برخورداري

بررسي تأثير الياف نخ تير و آهک بر مقاومت فشاري خاک رسي


البرز حاجيان نيا - غياث الدين ياري - شهرزاد کسائيان

بررسي اثر تراکم برمقاومت فشاري تک محوري و سه محوري ماسه هاي بادرفتي تثبيت شده با پسماندهاي نفتي


شيوا توکلي - علي حيدري - محمد نويد مقيم - محمد نيلفروشان

بررسي اثر استفاده از نانو سيليس - ميکرو سيليس و متاکائولن بر خصوصيات مکانيکي بتن با مقاومت بالا


سامان راحت دهمرده - محمدحسن ميرابي مقدم - محمدصالح سرگزي مقدم

بررسي خواص مکانيکي و دوام بتن خود متراکم سفيد حاوي شيشه هي رنگي در مجاورت رطوبت در مصارف معماري


علي صدر ممتازي - معين حسن زاده - ناصر سعيدي فر

بررسي تاثير دياتوميت و پودر کوارتز بر خصوصيات فيزيکي و مکانيکي ملات هي سيماني


پرويز قدوسي - ابراهيم جباري - سينا رنجبر - علي اکبر شيرزادي جاويد

بررسي نقش لاتکس پليمري و ميکروسيليس بر نفوذپذيري يون کلريد در بتن خودتراکم تعميري


مجتبي فريدي - جهانگرد عزيزي - رضا مقرري

معرفي نوعي پوزولان طبيعي قابل قياس با ميکروسيليس


جمال احمدي - عليرضا پناهي

تأثير عمل آوري داخلي با استفاده از پليمر فوق جاذب بر روي خصوصيات مکانيکي بتن با مقاومت بالا


ميلاد قنبري - مهدي روانشادنيا

پيش بيني مقاومت فشاري بتن حاوي خاکستر بادي با منطق فازي


کياچهر بهفرنيا - يونس خانوردي

بررسي تاثير پوزولان متاکائولن بر روي مقاومت بر حرارت بتن خودمتراکم


ملک محمد رنجبر - رحمت مدندوست - رضا عباس زاده - مسعود فلاح تبار شياده

بررسي تاثير ترکيب پت و پي وي سي در خواص مهندسي بتن خودتراکم


حبيب اکبرزاده بنگر - مهدي اسدي اقکند - مبارکه نظري مقدم

بررسي مقاومت فشاري بتن حاوي پودر و گرانول لاستيک تحت اثر حرارت بالا


ميلاد راپل

بررسي آزميشگاهي رابطه ي مقاومت فشاري و کششي بتن غلتکي ليه دار و بدون ليه و اثر افزودن سرباره کوره آهنگدازي


محمدرضا محمديان - احمد دالوند

حاوي ميکروسيليس و نانو سيليس HPFRCC بررسي آزميشگاهي مقاومت فشاري بتن هاي


ابراهيم نجفي کاني - آزاده ترامشلو

بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز سيمان سبک ژئوپليمري سازگار با محيط زيست


علي عزيزيان - حسين خدارحمي

مطالعه آزميشگاهي نفوذ پرتابه هاي کوچک در اهداف بتن با مقاومت بالي اليافي با ضخامت محدود


مجتبي فريدي - جهانگرد عزيزي

امکان ساخت بتن خودتراکم با استفاده از خرده بتن


نينا تيل - جواد برنجيان - غلامرضا عبداله زاده

تأثير کاربرد زئوليت با مقادير مختلف در کنترل پيداري بتن خودتراکم


الهام ميرغفاري - محمودرضاحسيني طباطبايي - محمودرضاملايي نيا

بررسي سبک سازي بتن گوگردي با استفاده از سبکدانه پرليت


سميرا يزداني - امير طريقت

بررسي اثر ولاستونيت بر خواص مکانيکي بتن


حميدرضا توکلي - مسعود فلاح تبار شياده

تأثير الياف بر انرژي تلف شده تيرهاي بتن آرمه خودتراکم


محمد کاظم شربتدار - ابوذر حمزه نژادي - احمد دالوند

HPFRCC بررسي آماري مقاومت ضربه ي بتن هاي توانمند اليافي


رامين آرزو - عبدالسميع فضلي - علي قيامي باجگيراني

مقيسه دوام بتن گوگردي اصلاح شده و اصلاح نشده در محيط‌هاي خورنده


محسن خداپرستي - محمد صافي - رضاراستي اردکاني

بررسي آزميشگاهاي عوامل موثر بر مقاومت خمشي بتن سبک سازه ي


رضا عرفانيان نيا - صدف صانعي - زينب جامي

بررسي ضريب تغيير شکل خاک بازيافتي تثبيت شده با سيمان


ياسر شريفي - ايمان افشون - زينب فيروزجايي - عليرضاکافي کنگ

بررسي خواص بتن خودتراکم با جيگزيني سيمان با سرباره مس


ميلاد نوروزي فر - سميه محمدي

بلوکهاي فوق سبک حاوي مواد ضايعاتي و چوب پنبه


مهرداد حجازي - محمود هاشمي - محمود باتواني

تأثير مصالح بر رفتار بتن تازه و سخت شده سبک خودمتراکم و اثر الياف بر مقاومت در برابر يخ زدگي و ذوب¬شدگي آن


مهرداد حجازي - محمود هاشمي - محمود باتواني

تأثير الياف فولادي بر رئولوژي و رفتار مکانيکي و عملکرد حرارتي بتن سبک خودمتراکم


نيما حاتمي الوقره - حسين تاجمير رياحي - سيد صابر آل صاحب فصول

بررسي اثر روش انتخاب شتاب نگاشت بر مبني اندازه شدت برداري بر روي پاسخ غيرخطي قاب هاي خمشي بتني


محمد سجاد زارعيان - عبدالله حسيني - جليل شفيي

TADAS و مهاربند BRB مجهز شده به ميراگر (STH) بررسي عملکردي سازه نيروگاهي سالن توربين بخار


علي محمودي ماندني - محمد قاضي

(RFD) تأثير الگوي بارگذاري جانبي بر ضريب رفتار قاب فولادي خمشي مجهز به ميراگر اصطکاکي دوراني


حميد توپچي نژاد

جدا گرهاي اليافي غيرمتصل داري تغيير شکل شبه غلتان پيدار به عنوان نسل جديد جداگرهاي لرزه ي الاستومري


محسن شهبازي - ارسطو ارمغاني

بررسي عملکرد ميراگرهي اصطکاکي در قابهاي مهاربندي شده همگرا در مقايسه با قابهاي مهاربندي شده واگرا


محمد سجاد زارعيان - عبدالله حسيني - جليل شفيي

(CCB) ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سيستم جداگر لرزه‌ي در سازه نيروگاهي ساختمان کنترل مرکزي


حسين رضائي

مقايسه عددي روابط حاکم بر طرح سيستم ميراگر جرمي تنظيم شونده


امير پورترکي - حسن افشين - عادل فردوسي

تعيين محل خرابي پل راه آهن رفسنجان با بررسي رفتار نوساني آن در اثر تحريک عبور قطار


عليرضا مرتضايي - مهدي اقبالي - اميد بقايي راد

ارزيابي لرزه‌ي ساختمان‌هي بتن‌آرمه تحت اثر مولفه قائم زمين‌لرزه‌هي نزديک گسل


سيد محمد سجاد حسيني مقدم - محمدرضاالهامي - عليرضا حسيني مقدم

کنترل فعال ارتعاشات سازه‌هي هوشمند در برابر زلزله با روش مود لغزشي


مهدي عليرضايي - ايرج محمدي

ارزيابي رفتار لرزه‌ي قاب‌هي فولادي مهاربندي شده زانويي و هم محور در حوزه نزديک و دور از گسل


مهران زينليان - مهدي مختاري - حسين تاجميررياحي

ارائه يک مدل تحليلي تغيير مکان – کنترل بري سيستم هي دوخطي چرخه ي سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باريک شدگي - کاهش سختي - کاهش مقاومت


ساجده سفيدآبيان - حسين تاجمير رياحي

طراحي بهينه لرزه ي قاب هي خمشي فولادي مختلط بر اساس مفهوم خرابي يکنواخت


عليرضا پورحسن - محمدرضا اصفهاني

بررسي آزميشگاهي محدوديت فاصله آزاد ميلگردهي کلاهک‌دار در اتصال‌هي تير-ستون سازه‌هي مقاوم در برابر زلزله
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
فهرست مقالات پوستر بدین شرح است:


سجاد صفاي هنروري

بررسي آزمايش Pull out بر روي پيچ هاي چسبنده با استفاده از تحليل اجزي محدود


نعمت الله فردوس - سيد سجاد موسوي امجد - سيد صمد پارسا - فاطمه بازرگان

بررسي ميزان دقت مقادير پيش¬بيني شده توسط شبکه هي عصبي BP مبتني بر الگوريتم-هي فرا اکتشافي با شبکه هي BP مبتني بر تکنيک¬هي بهينه¬سازي در پيش بيني نقطه عملکرد قاب هي فولادي با اتصلات نيمه صلب


سيد سجاد موسوي امجد - نعمت الله فردوس - محسن باقري اصل - فاطمه بازرگان - رقيه بازرگان

مقيسه زمان هاي استفاده شده بري آموزش شبکه هي عصبي BP با توابع انتقال سيگموييد و تانژانت هيپربوليک در پيش بيني نقطه عملکرد قاب هي با اتصالات نيمه صلب


شريف شاه بيک - مهراد موسوي رحيمي

مدل سازي عددي ساختار هندسي فوم هاي فلزي بازتوليدي


سليمان قديمي - محمد علي هاديان فرد

(MSR) ارزيابي قابليت اعتماد يک سازه قاب به روش محاسبه قابليت اعتماد بر اساس ماتريسي


عليرضا جهانپور - مصطفي فتحي سپهوند

با در نظر گرفتن اثر ليه‌ليه شدگي بين ليه‌ها FML تحليل استاتيکي غيرخطي ورقهاي


مهران زينليان - مهدي مختاري - حسين تاجمير رياحي

توسعه يک مدل تحليلي بري سيستم چرخه‌ي چند خطي با در نظر گرفتن اثر لغزش


سجاد بهادران باغبادراني - البرز حاجيان‌نيا - مسعود مير‌محمدصادقي

بررسي زاويه ميخ‌ها در جابجيي و ضريب اطمينان ديواره گود مهارشده توسط سيستم ميخ‌کوبي در پروژه گودبرداري برج‌هي دوقلو شهرکرد


سجاد بهادران باغبادراني - البرز حاجيان نيا - مسعود مير‌محمدصادقي

بررسي تأثير قطر ميلگردها بر رفتار گود پيدار شده به روش ميخ‌کوبي با مدل‌سازي عددي دوبعدي (مورد مطالعاتي پروژه گودبرداري برج‌هي دوقلو شهرکرد)


علي باقري نسب

روش هاي زهکشي و آببند کردن تونل تحت فشار آب زيرزميني


محمد کمال‌الديني عزيادي - بهروز احمدي ندوشن

روش‌هي تعيين مدل خرپيي بري اعضي بتن مسلح


محسن آزادي

تقويت و مقاوم سازي ديوارهي بتني غير مسلح در برابر انفجار با استفاده از ورق هي پليمري


سيدعبدالله حسيني دهدشتي - محمدجلال سهيل - بهزاد رسولي زاده

مقاوم سازي پي هي نواري بااستفاده ازکامپوزيت الياف پليمري کربنيCFRP وبررسي اقتصادي ومدت زمان اجرا درمقيسه با مقاوم سازي به روش ريج وسنتي


ايمان عشقي - منصوره زين العابدين

بارگذاري - آناليز و طراحي مخازن بتني زيرزميني مازوت


نويد خدرنژاد - مسعود فرزام - ميکائيل يوسف زاده فرد

مقيسه اجزاء محدود رفتار تيرهي بتن آرمه مقاوم شده با کامپوزيتهي CFRP به دو روش EBR و NSM در برش


بهرام نوائي نيا - حامد خواجه حسيني

بررسي کابل‌هاي پس‌تنيده در سدهاي بتني وزني


علي مهوري حبيب آبادي - مصطفي رضواني شريف

مقايسه اثر ميلگردهاي CFRP و GFRP به روش NSM در تغيير رفتار ستون هي بتن مسلح تحت بارگذاري لرزه ي


نگار براهويي - کامبيز نرماشيري - رضا رهگذر - سيدمهران موسوي

بر روي تيرهاي فولادي مقاوم سازي شده CFRP ارزيابي طول مؤثر مهار انتهايي نوارهاي


محمدرضاقاسمي - فاطمه السادات سيديزدي - علي صباغ زاده

بهينه سازي قاب هي خمشي فولادي بر اساس عملکرد به کمک الگوريتم اجتماع پرندگان اصلاح شده


روح اله راه نورد - نويد سياهپلو

و مقايسه تحليلي اتصال صلب پيچي متداول (RBS) اتصال صلب با مقطع بال کاهش يافته تحت اثر بارهي سيکلي


علي عباسي

بررسي اثر ابعاد مختلف بازشوي لبه دار در رفتار غير خطي ديوار برشي فولادي


اميرحسين نايبي - اميدبهار

تشخيص‌آسيب در سازه‌هاي فولادي دوبعدي با استفاده از شاخص‌آسيب جديد


سعيدرضا صولت تفتي - محمد فروغي

بررسي تأثير نوع اتصال دو انتهاي دستک ها بري بکارگيري مهاربندهاي گوشۀ ساخته شده از فولاد کم مقاومت


محمدعلي لطف الهيي يقين - علي آشنائيان - آرش سازگري

I بررسي مقاوم سازي تيرهاي شکل توسط ورق‌هاي فولادي در پل‌هاي بتني


فهيم دهقاني - رضا رازاني

استفاده از ديوار برشي فولادي ترکيبي داري بازشوهاي با عرض ثابت و متغير در ساختمانهاي با ارتفاع متفاوت و بررسي پارامترهاي سازه ي آنها


فهيم دهقاني - عليرضاآصف جاه - رضا رازاني

استفاده فولاد نرم جهت ساخت ديوار برشي فولادي در ساختمانهي کوتاه و بلند مرتبه و بررسي پارامترهاي سازه ي آنها


حبيب اله کريم فر - حميد ميرشکار - احمد صداقتي زاده

SSW ارزيابي تاثير سخت کننده ها بر عملکرد ديوار برشي فولادي


عفت سميع قهفرخي

بازيافت نخاله هاي بتني - اثرات اقتصادي و زيست محيطي


محمد باقري - محبوبه دلدار

بررسي تاثير بام سبز در صرفه جويي انرژي


محمد ميرزايي - مهدي معتمدي

آسيب شناسي روش هاي متداول ساختمان سازي کشور ومقيسه با روش هي صنعتي سازي


مهدي کثيري دزفولي - سيد ابراهيم کاظمي - محمد کثيري دزفولي

پتانسيل استفاده از مصالح بومي جهت مقاوم‌سازي المان‌هي بتني در يران


جاويد قنبري چاه انجيري - محمدرضا بمانيان - محمود گلابچي - حسنعلي پورمند

همگامي سيستم ساختماني سبک فولادي و سيستم چوبي به عنوان راه حلي اکولوژيک در منطقه نوار حاشيه جنوبي خزر


محمدتقي منصوري کيا - علي گودرزيان

CFRP بررسي آزمايشهاي مقاوم سازي ديوار هاي مصالح بنايي با


سيد بهزاد عبدالهي - سيد مهدي حجازي

طراحي و توليد پانل هي کامپوزيتي سيماني با استفاده از ضيعات سنگ بُري


احد احساني - زهرا ضعيفي

مروري بر نانوتكنولوژي يروژل و كاربردهاي آن در صنعت ساختمان


رحيم امين زاده - محمود موذني

بررسي و كاربرد نانو در صنعت پروژه هاي ساختماني


آناهيتا يزدان پور - رحيم امين زاده

بررسي شاخص هاي مدرن معماري با توجه به مديريت حفظ انرژي در ساختمان براساس اقليم


محسن عموشاهي

3D PANELارائه روشي نوين جهت اجراي سقف هاي تيرچه بلوك با استفاده از تكنولوژي


حميدرضا پاکروان - مسعود جمشيدي - مسعود لطيفي

کامپوزيت سيماني نوين تقويت شده با پارچه سه بعدي


محمد صادق سبط الشيخ انصاري - مريم بهزادپور - مهدي قاسم پور کورنده

NANOPROOF بيشينه آب بندي بتن با استفاده از نانوماده


مهدي کماسي - محسن ترابي گودرزي

معرفي سيستم هي نوين سقف کاذب کشسان باريسول


مهدي کماسي - محمد خسروي

سيستم هي نوين صنعتي سقف سبک با رويکرد سازه هي کوبياکس


ناصر پورمعلم - مهرداد خشوعي اصفهاني - سيد مهران خشوعي اصفهاني

کاربرد فناوري نانو در بتن و چگونگي عملکرد آن


آرش توتونچي - مجتبي انصاريپور - احمدرضا انصاريپور جرم افشادي

تکنيک تزريق جت دوقلو؛ روش جديد بکارگيري سيليکات سديم در گروتينگ


معصومه عرفاني جزي

حفاظت لرزه ي از ديوارهاي آجري با استفاده از مصالح نوين


مهرداد حجازي - سعيد باراني زاده

سقف هي نوين در سيستم هي ساختماني جديد


فرهاد صفايي قهنويه - سيدمهدي ابطحي - سيد مهدي حجازي

بررسي توزيع تنش هاي حرارتي در نمونه¬هي بتن غلتکي سرباره مسلح شده با الياف فولادي


محمدصالح سرگزي مقدم - محمد حسن ميرابي مقدم - سامان راحت دهمرده

تأثير نرخ فوق روان کننده بر خواص رئولوژي - مکانيکي و تخلخل بتن خود تراکم


علي حيدري - مهدي طاهري سرتشنيزي

استفاده از نانوسيليس ورزين در بتن خودمتراکم با مقاومت بالا


کاوه کريمي

بررسي عملکرد استفاده از بتن ميکرو سيليس دار


علي اکبر مقصودي - سيد عباس موسوي

بررسي دوام بتن هي سبک سازه ي حاوي سبکدانه پرليکا


وحيدشاه حسيني - محسن منصوري

بتن اليافي - مشخصات و کاربردها


بهنام عزيزخاني - سيد مهدي دهقان بنادکي - پيمان قطعي

بررسي کاربرد انواع الياف بازيافتي از بطري ها PET برمقاومت فشاري بتن غير مسلح


مجيد قزويني پوراكبري - رضا رهگذر

بررسي خواص مكانيكي بتن خودتراكم حاوي خاكستربادي و متاكائولين در شريط محيطي زاهدان


محمد مرادقلي - ابراهيم علامتيان - جواد علامتيان

اثر ترکيب متاکائولين ونانوسيلس در مقاومت فشاري بتن در معرض ذوب و انجماد


کاوه کريمي

بررسي رفتار بتن مسلح شده به الياف فولادي و کاربرد آن در بتن سازه ي


ريحانه باراني - رحيم امين زاده

ارزيابي و اجري بتن شفاف (بتن عبوردهنده نور) و مقيسه آن با بتن معمولي


ريحانه باراني - رحيم امين زاده

بتن با دوام بالا


غلام مرادي - آرش حوائي

تاثير ميکروسيليس بر انعطاف پذيري بتن پلاستيک ديوار آب بند سد گلقرج


محمدرضا زارع - مسعود معيني نجف آبادي - نيما شکراللهي

به کارگيري دي اکسيد تيتانيم در مصالح ساختماني با قابليت خود تميز کنندگي


اميرحسين شفيعي - رضا مرشد - مهدي خداداد

بررسي تاثير دانه بندي بر خواص رفتاري ملات تازه خود متراکم


سيد محمد بني جمالي - محمد رضا اصفهاني - شعيب نصرت الهي - محمد رضا سهرابي - روح الله موسوي

عملکرد دوامي تکنيک هي تقويت با مصالح FRP در برابر شريط نامساعد محيطي


نوشين دادار - رضا رهگذر

تاثيرمتاكائولين درافزيش مقاومت فشاري و مقاومت الكتريكي نمونه هي واقع در شريط محيطي زاهدان


سمانه كيخا - سيده مهديه موسوي - جعفر رهنما راد - محمد گل کهرزاده

معرفي ماه معدني شيل جهت ساخت آجر در منطقه سراوان


علي حيدري - مرضيه ذبيحي - فاطمه غفاري

بهبود خواص مکانيکي بتن خودمتراکم با استفاده از پليمر


علي حيدري - فاطمه غفاري - مرضيه ذبيحي

بهبود خواص فيزيکي بتن خودمتراکم در کانال هاي انتقال آب با مواد سازگار با محيط زيست


مجتبي مجلسي - ساناز هاديان - شهريار شهابي

بررسي و مقيسه تأثير ميکروسيلس - متاکائولين و زئوليت بر مقاومت فشاري اوليه و نهيي بتن سبک با سبکدانه ليکا


احمد جهاني - ياشار توانگر

بررسي کاربرد هاي آلياژ حافظه دار شکلي در مهندسي عمران


محمد حسن رضايي - محسن رضائي - علي قدس

بررسي آزميشگاهاي تاثير ماسه بادي منطقه سيستان بر مقاومت بتن سازه ي


محمد ميرزايي - مهدي معتمدي

ارزيابي ورتبه بندي سيستم هاي صنعتي اجرا شده در شهر جديد پرند


ريحانه باراني - رحيم امين زاده

بررسي بکارگيري دال مجوف بادکنکي و ارزيابي آن نسبت به دال توپر


مجتبي روح الهي

بررسي تأثير محلول سيليکات سديم (آب شيشه) بر روي دوام و رفتار مکانيکي بتن درمحيط اسيد سولفوريک غليظ و رقيق


مهدي دادار - عبدالکريم عباسي دزفولي - محمد حيدرنژاد

امکان سنجي آزمايشگاهاي استفاده مواد حاصل از بازيافت زباله هاي صنعت ساخت و سازدر تهيه بتن


سامان اميري سوادرودباري - فاطمه سياحي - ايمان اميري سوادرودباري

در برابر بارگذاري ضربه (UHPFRC) رفتار بتن‌هي فوق توانمند اليافي


فائزه اسدپور - عاطفه اسدپور - فيض اله عابديني - محمد جواد مهراني - اعظم عيسي بگلو

نحوه توليد و کاربرد بتن سبک کفي(فوم بتن/clc) به عنوان مصالح نوين و سبک درشيب بندي و عيق کاري حرارتي ساختمان ها


رضا عرفانيان نيا - متين قمري مقدم - فاطمه ميرزائيان

بررسي تأثير افزودن سيمان - خاکستر بادي و سرباره کوره برخواص آسفالت بازيافتي حاوي کف قير


محمود هاشمي اصفهانيان - علي باقري نسب - علي حسين بالام

عمليات و روش هاي اجرا نگهدارنده هاي چتري


محمد واقفي - عليرضا پولادي - عليرضا فيوض

بررسي مقاومت فشاري و خمشي بتن با الياف پلي پروپيلن و فولادي درشريط محيطي استفاده از آب دريا ( مطالعه موردي آب خليج فارس )


نازنين سادات صالحي - محسن شهروزي - غلامرضا نوري

بررسي اثر تحريک غيريکنواخت تکيه گاه هي پل با دهانه ي کوتاه


روح اله راه نورد

بررسي رفتار ديناميکي دال بتن مسلح تحت اثر بارگذاري انفجار


پيام احدي - جمال احمدي

مقيسه رفتار لرزه ي يک سازه بتني مسلح قالب تونلي با قاب خمشي با استفاده از تحليل استاتيکي غير خطي


عبدالمجيد شفيعي - علاالدين بهروش

بررسي خرابي پيشرونده قاب خمشي فولادي دو بعدي با استفاده از تحليل ديناميکي خطي و غير خطي


سيد شاکر هاشمي - محمد واقفي - زري نگارستان

بررسي چيدمان مناسب ميراگرهي ويسکوز در سازه هي فولادي بلند مرتبه داري بادبند جناغي


محمد صادق کريمي دوست - محمدحسن کدپور - پيام احدي - جمال احدي

بررسي مشخصات مصالح در آناليز ديناميکي غيرخطي در برابر خرابي پيشرونده


محمد تقي منصوري کيا - علي گودرزيان - عباس کيد خورده - نويد سپاهلو

بررسي پديده تشديد در ايستگاه پمپاژ اسکله ي مطالعه موردي - يستگاه پمپاژ اسکله ي کشت و صنعت دعبل خزاعي کارون


حسين خورشيدي - سيدمسعود ميرطاهري - نادر فنائي

کاربرد آلياژهاي حافظه دار شکلي در سازه هاي بتني
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
فهرست مقالات لاتین:


جواد پاليزوان زند

Active Control of Structural Vibration by Classic and Smart Algorithms


ali mansour khaki ,reza moayedfar ,hossein shariati ,rana khoshdel

The Effect of Recycled Asphalt Pavement (RAP) Percentage on the Resilient Modulus of the Recycled Asphalt Pavements


Hooman Zoka ,Saeed Soheili

TMD effects on drift for earthquake oscillations of tall building including soil effects


مصطفي مشايخي , ميلاد دهقاني , حسين شايسته

Optimum Design of Truss-Structures Using Gravitational Particle Swarm Optimization


سعيد صرامي فروشاني , مجتبي ازهري

Nonlocal Vibration Analysis of Rectangular Single Layered Graphene Sheets Using Finite Strip Method


فرزانه مديري

The Effect of Structural Irregularity on Pole Assignment Active Control Method


احمد گلي

Laboratory evaluation properties of HMA modified with carbon Nano tube


عليرضا فرزام پور , آرش کمالي اصل

On the Study of a Shear Building Seismic Response, Controlled Passively and Actively by Tuned Mass Damper(TMD) and Comparison with Uncontrolled Case


محمد زمان کبير , محمد مجتبايي

Seismic performance of innovative flexural bolted connection of portal steel frame made of cold formed members


Marzieh Afsary ,Jafar Keyvani Ghamsari ,Afshin Meshkat-Dini

Application of Incremental Dynamic Analysis for Estimating Seismic Performance of High-Rise Bundled Tube Structures
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود سمینار رفتار اتصالات نوین در قاب های بتن مسلح تحت بار لرزه ای(فلاح زیارانی) admin 1 8,132 1397/3/17 ، 08:44 صبح
آخرین ارسال: aioobgh
  مقالات بهینه سازی سازه ها و الگوریتم های آن mehdipanahi 4 4,547 1395/9/11 ، 11:59 صبح
آخرین ارسال: nextgen
  شرکت در کنفرانس و مسایل مربوطه MohammadQ 2 1,524 1395/2/17 ، 02:58 عصر
آخرین ارسال: MohammadQ
  درخواست مقالات ششمین همایش مقررات ملی ساختمان با موضووع مراقبت و نگهداری از ساختمان ه estimator 0 1,363 1394/10/7 ، 10:35 صبح
آخرین ارسال: estimator
  دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران_ کرمانشاه (9و10مهر 1393) فرشاد امن خانی 0 1,737 1394/4/17 ، 04:02 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آنالیز دینامیکی سازه saeid.north 0 1,890 1394/4/10 ، 02:21 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
Music دانلود سمینار تشریح مبحث ششم چاپ 92 دکتر خلوتی کیوان بابایی 3 3,432 1394/2/27 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  شناخت انواع سیستم های سازه ای samisoft 0 1,609 1394/2/16 ، 08:19 عصر
آخرین ارسال: samisoft
  مقاله ای به زبان لاتین در مورد مهندسی خاک rabouri 0 1,977 1393/12/16 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: rabouri
  دانلود مقاله آسیب شناسی ساختمان های با اسکلت بتنی admin 1 4,689 1393/12/6 ، 09:45 عصر
آخرین ارسال: amin321

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان