مای سیویل

نسخه‌ی کامل: سوال در مورد دال بتنی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام به مهندسین عزیز.اگر در یک سازه بتنی تیرچه بلوک یک کنسول داشته باشیه که بخواهیم به صورت دال بتنی اجرا کنیم میلگرد های دال تا کجا باید ادامه پیدا کند؟
تا روی تیر متصل به سقف تیر؟؟
یا باید تا روی سقف ادامه پیدا کند؟ اگر تا روی سقف باید ادامه پیدا کند طولش چقدره؟؟؟
نقشه دیدم تا روی تیر ادامه داده و خم زده داخل تیر.یک نقشه دیدم ادامه داده تا روی سقف تیرچه بلوک و هیچ خمی نزده.
باید طول گیرایی آرماتور ها رعایت بشه و فکر میکنم اصولی ترین راه خم کردن آرماتور های دال بتنی توی تیر بتنی هست
نقشه اجرای از دال بتنی در ساختمان متعارف دارید. اتوکد؟؟دال در کنسول