مای سیویل

نسخه‌ی کامل: کاربرد مایکروسافت پروژه در مهندسی عمران و پروژه های عمرانی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نرم افزار ms-project کاربردهای زیر رو در پروژه های عمرانی دارد:

1.مدیریت پروژه های عمرانی

2.تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز هر پروژه

3.تعیین مقدار مصالح مورد نیاز هر پروژه

4. تفکیک وتنظیم وتعیین تعداد و ساعات مورد نیاز ماشین آلات در پروژه

5.تعیین مدت زمان یک پروژه

6.تعریف منابع مورد نیاز هر پروژه با قابلیت تفیک بر هر فعالیت اجرایی

7.تعیین واعلام میزان پیشرفت پروژه در فواصل زمانی گوناگون

8.تعیین میزان درآمدها و هزینه های پروژه

9.مشخص کردن سودده یا زیان ده بودن پروژه

10.تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز پروژه با تنظیمات وکارایی های مختلف


شایسته است کلیه مهندسان عمران و افرادی که با پروژه های عمرانی سر و کار دارند نرم افزار ms-project رو یاد بگیرند ضمنا یادگیری این نرم افزاری بسیار ساده وظرف کمتر از 10 روز هم ممکن میباشد.