مای سیویل

نسخه‌ی کامل: help me
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دوستان تو را خدا یکی جواب بده.من درمورد اعمال بار اسانسور و پله در ایتبز در مورد این نقشه مشکل دارم.لطفا یکی راهنمایی کنه عکس پلان تیر ریزی را می گذارم
لطفا در جواب روی همین عکس مشخص کنید کجا بار ها را اعمال کنم