مای سیویل

نسخه‌ی کامل: bow tie یا Corner cleanup for corridors
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام مشکل گره خوردگی سورفیس رو چطوری حلش کنم
bow tie یا Corner cleanup for corridors