مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دیافراگم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یا سلام خسته نباشید. چرا زمانی که به طبقات یک دیافراگم اختصاص میدهیم و زمانی که به طبقات دیافراگم های مختلف اختصاص میدهیم... مختصات مرکز جرم و مرکز سختی متفاوت میشوند؟