مای سیویل

نسخه‌ی کامل: پیوست
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
چرا نمیشه فایل پیوست کرد؟ مگه نیاد روی موضوع جدید در پایین هر انجمنی بزنیم؟ امکان پیوست فایل نمیاد!!!