مای سیویل

نسخه‌ی کامل: ضریب طول موثر ستون در قابهای خورجینی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ضریب طول موثر ستون در قابهای خورجینی

محمد رضا پژند
صفا پیمان
حمید جان قاب خورجینی به چی میگن؟
سلام
قاب های خورجینی قاب هایی هستن که در اون
تیر ها به صورت خورجین از دو طرف ستون رد میشه