مای سیویل
محاسبه جرم گرهی برای انالیز eigen در opensees - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: نرم افزارهای اجزاء محدود و غیر خطی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%DB%8C)
+--- موضوع: محاسبه جرم گرهی برای انالیز eigen در opensees (/Thread-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-eigen-%D8%AF%D8%B1-opensees)محاسبه جرم گرهی برای انالیز eigen در opensees - nilufar - 1393/7/29

با سلام
برای انجام آنالیزتعیین پریود سازه و شکل مودها با استفاده از اپنسیس نیاز به تعریف جرم گرهی داریم ولی طریقه ی مجاسبه آن را نمیدانم لطفا اگر در این زمینه جزوه یا اطلاعاتی در این زمینه دارید در مهرفی کنید