مای سیویل
فیلم آموزشی نحوه مدل کردن دیوار های برشی Uشکل در ایتبس(زبان اصلی ) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: آموزش Etabs به صورت فیلم (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-Etabs-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
+---- موضوع: فیلم آموزشی نحوه مدل کردن دیوار های برشی Uشکل در ایتبس(زبان اصلی ) (/Thread-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-U%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C)فیلم آموزشی نحوه مدل کردن دیوار های برشی Uشکل در ایتبس(زبان اصلی ) - آرش نقیبی - 1393/12/11

.

دانلود فیلم آموزشی نحوه مدل کردن دیوار های برشی Uشکل در ایتبس(زبان اصلی )
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)[تصویر:  4njrd2lfxtc6ve6f0000.png]