مای سیویل
کاربرد مایکروسافت پروژه در مهندسی عمران و پروژه های عمرانی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: نرم افزار های مکمل (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84)
+---- انجمن: آموزش ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: کاربرد مایکروسافت پروژه در مهندسی عمران و پروژه های عمرانی (/Thread-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)کاربرد مایکروسافت پروژه در مهندسی عمران و پروژه های عمرانی - tafakornew - 1394/6/27

نرم افزار ms-project کاربردهای زیر رو در پروژه های عمرانی دارد:

1.مدیریت پروژه های عمرانی

2.تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز هر پروژه

3.تعیین مقدار مصالح مورد نیاز هر پروژه

4. تفکیک وتنظیم وتعیین تعداد و ساعات مورد نیاز ماشین آلات در پروژه

5.تعیین مدت زمان یک پروژه

6.تعریف منابع مورد نیاز هر پروژه با قابلیت تفیک بر هر فعالیت اجرایی

7.تعیین واعلام میزان پیشرفت پروژه در فواصل زمانی گوناگون

8.تعیین میزان درآمدها و هزینه های پروژه

9.مشخص کردن سودده یا زیان ده بودن پروژه

10.تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز پروژه با تنظیمات وکارایی های مختلف


شایسته است کلیه مهندسان عمران و افرادی که با پروژه های عمرانی سر و کار دارند نرم افزار ms-project رو یاد بگیرند ضمنا یادگیری این نرم افزاری بسیار ساده وظرف کمتر از 10 روز هم ممکن میباشد.