مای سیویل
دانلود جزوه آموزشی"اتصالات پیش پذیرفته در قاب های خمشی ویژه و متوسط با رویکرد نظارتی" - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: اجرای سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: نکات آموزشی و اجرایی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- موضوع: دانلود جزوه آموزشی"اتصالات پیش پذیرفته در قاب های خمشی ویژه و متوسط با رویکرد نظارتی" (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C)دانلود جزوه آموزشی"اتصالات پیش پذیرفته در قاب های خمشی ویژه و متوسط با رویکرد نظارتی" - فرشاد امن خانی - 1395/4/13

....[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


[تصویر:  t12bhtg9qj8xsa7u4psz.jpg]

[تصویر:  ctnjb27e8lo3fw8b0hze.jpg]