مای سیویل
دیافراگم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--127)
+--- موضوع: دیافراگم (/Thread-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85)دیافراگم - gol.li - 1395/12/4

یا سلام خسته نباشید. چرا زمانی که به طبقات یک دیافراگم اختصاص میدهیم و زمانی که به طبقات دیافراگم های مختلف اختصاص میدهیم... مختصات مرکز جرم و مرکز سختی متفاوت میشوند؟