مای سیویل
پیغام خطا هنگام start design - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--99)
+---- موضوع: پیغام خطا هنگام start design (/Thread-%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-start-design)پیغام خطا هنگام start design - amin0479 - 1396/4/29

وقتی میخوام design کنم پیغام ...error in performing میده مشکل از کجاست؟!